วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบรมครูจัดการเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์รับแท็บเล็ต

สพป.สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดระบบเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ 161 โรงเรียน สามารถเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนในการเข้าสู่เว็บไซต์ โดยเฉพาะ ป.1 ซึ่งเพิ่งได้รับแท็บเล็ต...

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITE) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดระบบเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ และระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต (Block Web & Authentication) ให้ครูที่รับผิดชอบ ICT โรงเรียนในสังกัด จำนวน 161 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน โดยมี นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.เป็นประธานในพิธีเปิด โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 17-20 ก.ย. 55

ผอ.สพป.สตูล กล่าวว่า สำหรับระบบ Block Web & Authentication ที่จัดอบรมใช้ระบบปฏิบัติการ Clear-OS และติดตั้ง Smile Authentication เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ป้องกันนักเรียนไม่ให้เข้าสู่เว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และสามารถตรวจสอบได้ว่า นักเรียนแต่ละคนคลิกเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ใดบ้าง เป็นการช่วยเหลือครูให้สามารถเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนในการเข้าสู่เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับแจกแท็บเล็ต เพื่อใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ในการหาความรู้เสริมสร้างศักยภาพแก่ตนเอง ที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์คลิกเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบป้องกันดังกล่าวกับหน่วยงานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในองค์กร หรือชุมชน เพื่อสรรค์สร้างคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทย.

 

สพป.สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดระบบเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ 161 โรงเรียน สามารถเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนในการเข้าสู่เว็บไซต์ โดยเฉพาะ ป.1 ซึ่งเพิ่งได้รับแท็บเล็ต... 18 ก.ย. 2555 13:50 ไทยรัฐ