วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สันนิบาตโลกมุสลิม' ประณามหนังดูหมิ่นศาสนาอิสลาม ต้นเหตุเกิดความวุ่นวาย

"สันนิบาตโลกมุสลิม" ประณามหนังดูหมิ่นศาสนาอิสลาม ต้นเหตุเกิดความวุ่นวาย ทั้งเรียกร้องประชาคมโลกออกแถลงการณ์ประกาศถึงความผิดของการใส่ร้ายศาสนาอื่น...

จากการประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง ศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน ที่ รร.เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้) กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ไทย และนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษของ นายอับดุลลอฮฺ บิน อับดุลมุห์สิน อัต ตุรกีย์ เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่จัดงานนี้ขึ้น ตนหวังว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่จะขยายขอบเขตแห่งความร่วมมือ เชื่อมสัมพันธ์ และสานเสวนา ระหว่างประชาชนและกลุ่มประเทศอาเซียนกับโลกอิสลาม ประชาชาติอิสลาม คือสมาชิกส่วนหนึ่งในครอบครัวของมนุษยชาติ ซึ่งได้บังเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ มานานกว่า 14 ศตวรรษ ได้ร่วมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าในการรับใช้อารยธรรมมนุษย์ และสร้างคุณูปการมากมายทางด้านวิทยาการ ความรู้ และศาสตร์ต่างๆ อย่างนับไม่ถ้วน

นายอับดุลลอฮฺ บิน อับดุลมุห์สิน อัต ตุรกีย์ กล่าวต่อไปว่า ประชาชาติอิสลามจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใช้ชีวิตท่ามกลางประชาชนและวัฒนธรรมต่างๆ ของภูมิภาค หากย้อนดูในอดีตและประวัติศาสตร์การเดินทางมาถึงของอิสลามยังแถบนี้ จะเห็นภาพความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างชาวมุสลิมและศาสนิกอื่นๆ และจะพบว่าพวกเขามีความพร้อมเสมอที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และบนพื้นฐานนี้สันนิบาตโลกมุสลิมจึงขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอปฏิเสธต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาในพม่า นั่นคือการกดขี่ทารุณอย่างโหดร้ายต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมและขอเรียกร้องให้คืนสิทธิแก่ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ และหยุดการกดขี่ทารุณ

เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สันนิบาตโลกมุสลิมขอประณามอย่างที่สุดต่อหนังดูหมิ่นอิสลาม และท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันมานี้ที่ประเทศอเมริกา และขอปฏิเสธต่อการใส่ร้ายต่ออิสลาม ท่านนบีมูฮัมหมัด ค็อลลัลลอ ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด จึงขอเรียกร้องให้ประชาคมโลก สถาบันต่างๆนานาชาติ และองค์การสิทธิมนุษยชนระดับโลก ทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนให้ออกแถลงการณ์ประกาศถึงความผิดของการใส่ร้ายศาสนาต่างๆ และสัญลักษณ์ทั้งหลายของศาสนาเหล่านั้น และห้ามมิให้มีการกล่าวอ้างถึงสิทธิเสรีภาพทางวัฒนธรรมและการสื่อสารในรูปแบบที่บ่อนทำลายบรรยากาศแห่งการอยู่ร่วมกันและความมั่นคงในระดับโลก

"สันนิบาตโลกมุสลิม" ประณามหนังดูหมิ่นศาสนาอิสลาม ต้นเหตุเกิดความวุ่นวาย ทั้งเรียกร้องประชาคมโลกออกแถลงการณ์ประกาศถึงความผิดของการใส่ร้ายศาสนาอื่น... 17 ก.ย. 2555 21:17 ไทยรัฐ