วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สวนสุนันทา" แนะให้สิทธิ มรภ.ที่พร้อมขยับเปิดเรียน

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์กรณีประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ปรับปฏิทินการเปิด ภาคการศึกษาทุกหลักสูตรช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ให้เป็นสากลและประชาคมอาเซียน  ขณะที่นักเรียนก็จะได้เรียนเต็มตามหลักสูตรและมีเวลาเตรียมตัวเข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อความเป็นเอกภาพในระบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ ในส่วนของมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยืนยันที่จะไม่เลื่อนการเปิดภาคเรียนโดยยึดตามปฏิทินภาคเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นว่า ตนไม่สามารถตอบแทน มรภ.อื่นๆได้ เพราะโดยส่วนตัวเคยเสนอต่อ ทปอ. มรภ.แล้วว่า ไม่ควรออกมาเป็นมติ ควรปล่อยให้เป็นความพร้อมของ มรภ.แต่ละแห่ง ในส่วนของ มรภ.สวนสุนันทา ซึ่ง มีวิทยาลัยนานาชาติก็จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนสอดคล้องกับอาเซียนปีการศึกษาด้วย โดยสัปดาห์หน้าจะประชุมผู้บริหารของ มรภ.สวนสุนันทาเพื่อขอมติ เนื่องจากขณะนี้เรามีการติดต่อแลก เปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ ซึ่งมีอุปสรรคคือการเปิดภาคเรียนที่ไม่ตรงกัน จึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปรับตัว

รศ.ดร.ช่วงโชติกล่าวต่อว่า  ส่วนช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค. สถาบันอุดมศึกษาจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยเฉพาะด้านภาษา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์นั้น ตนเห็นว่าปรับตารางการฝึกสอนได้.

"สวนสุนันทา" แนะให้สิทธิ มรภ.ที่พร้อมขยับเปิดเรียนให้เป็นสากลและประชาคมอาเซียน ชี้ไม่สามารถตอบแทน มรภ.อื่นได้ รศ.ดร.ช่วงโชติ ระบุส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่ มรภ.ออกเป็นมติไม่เลื่อนเปิดเรียน ... 17 ก.ย. 2555 00:40 ไทยรัฐ