วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ขอความร่วมมือมหา'ลัย ปรับปฏิทินเปิดเรียนรับอาเซียน

"สุชาติ" ลงนามประกาศ ศธ.ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. เริ่มปี 57…

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายรองรับในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนไว้หลายประการ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาของนักเรียนและบุคลากร การส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษา โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในระดับสากล และเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะใช้เวลาศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ ครบตามหลักสูตร มีเวลาเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องเร่งดำเนินการรับนักศึกษา อีกทั้งเพื่อความเป็นเอกภาพในระบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และกำกับทุกแห่งปรับปฏิทินการเปิดภาคเรียนทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป.

"สุชาติ" ลงนามประกาศ ศธ.ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. เริ่มปี 57… 14 ก.ย. 2555 18:29 ไทยรัฐ