วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพป.สระแก้วเขต 2 มอบแท็บเล็ตให้นักเรียน 1,632 เครื่อง

สพป.สระแก้ว เขต 2 มอบแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป.1 งวดแรก 68 โรงเรียน จำนวน 1,632 เครื่อง เชื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้เด็กได้...

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยคณะครู นักเรียนชั้น ป.1 เข้าร่วมพิธี นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายแจกแท็บเล็ตพีซีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน เนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ ป.1

ทั้งนี้ การเริ่มต้นการเรียนรู้จะต้องวางพื้นฐานตั้งแต่เด็ก ซึ่งเด็ก ป.1 เป็นวัยที่เริ่มต้นการเรียนในระดับประถมศึกษา จึงต้องการให้เด็กมีกระบวนการคิด แท็บเล็ตพีซีจะช่วยวางลักษณะนิสัยให้เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ และไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียน และยังสามารถช่วยในการค้นหาข้อมูล ช่วยในการสื่อสาร ออกเสียงภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนการสอน นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทบทวนเนื้อหา บทเรียนที่ไม่เข้าใจ หรือข้ามไปศึกษาบทเรียนในชั้นเรียนถัดไปได้ ดังนั้น แท็บเล็ตพีซีจึงเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้แนวใหม่ตามคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “เติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี”

นายศักดิ์ชัย กล่าวอีกว่า สพป.สระแก้ว ได้มอบแท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 โดยได้รับจัดสรรงวดแรก จำนวน 34 โรงเรียน เป็นของ สพฐ. 29 โรงเรียน และของเอกชน 5 โรงเรียน จำนวน 1,632 เครื่อง จัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 34 โรง เป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 1,739 เครื่อง

ด้าน นางสุภา บรรลือคุณ อาจารย์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยทัย กล่าวว่า เป็นเรื่องดีมากเครื่องที่แจกมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำนึงถึงความพร้อมของโรงเรียนในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากรและครูผู้สอน และความพร้อมด้านอื่น เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับ ป.1 จะได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย.

สพป.สระแก้ว เขต 2 มอบแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป.1 งวดแรก 68 โรงเรียน จำนวน 1,632 เครื่อง เชื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้เด็กได้... 13 ก.ย. 2555 16:27 ไทยรัฐ