วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพป.อุบลฯเขต1 อบรมครู 280 ร.ร.สอนใช้แท็บเล็ต

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แท็บเล็ตสำหรับครูผู้สอน 280 โรงเรียน หลังได้รับเครื่องแล้ว 2,304 เครื่อง...

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา (สพป. )อุบลราชธานี เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต สำหรับครูในสังกัดที่สอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือให้นักเรียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การอบรมแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 10-12 ก.ย.55 ส่วนที่เหลือจะอบรมต่อเนื่องจนครบไปจนถึงวันที่ 26 ก.ย.55 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 528 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 251 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 29 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี อ.เขื่องใน อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง และ อ.เหล่าเสือโก้ก โดยในเบื้องต้น สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตแล้ว จำนวน 2,304 เครื่อง ส่วนที่เหลือจะมีการรับมอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสต่อไป.

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แท็บเล็ตสำหรับครูผู้สอน 280 โรงเรียน หลังได้รับเครื่องแล้ว 2,304 เครื่อง... 10 ก.ย. 2555 17:03 10 ก.ย. 2555 18:06 ไทยรัฐ