วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นเยาวชนเขียนเรียงความสะท้อนชีวิตแดนใต้ สะท้อนแง่มุมดี

ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดโครงการเยาวชนเขียนเรียงความสะท้อนชีวิตแดนใต้ สะท้อนการเกิดเหตุไม่สงบ แต่คนในสังคมยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข...

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า สศร.ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดเรียงความเรื่อง “เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา” เพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาและพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวจากบรรพบุรุษของครอบครัวหรือหมู่บ้านให้เล่าขาน ตำนาน หรือวิถีชีวิตที่มีความเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน ให้เยาวชนเข้าใจในรากเหง้าของตนเอง รวมทั้งหาแนวทางสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่

ทั้งนี้ ปรากฏว่ามีเด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจส่งเรียงความเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมาก สามารถสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองเพื่อให้คนภายนอกเข้าใจว่าในความเป็นจริง นอกจากจะเกิดความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความหวาดกลัวแล้ว แต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่า คนในสังคมยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

นายชาย กล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความดังกล่าว ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.อภิญญา พุทธสุภะ จากโรงเรียนบ้านบางดาน จ.สงขลา รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายนัสรูลเลาะห์ อาแว จากโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.อุมมีสาลาม อุมาร จ.ปัตตานี และยังมีผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยอีก 34 คน โดย สศร.จะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อย่างไรก็ตาม สศร.จะนำผลงานเรียงความของเยาวชนมาถ่ายทอดให้คนไทยทุกคนได้เห็นความงดงามในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จากเรื่องราวของคนในพื้นที่ด้วย

“นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เน้นย้ำให้ สศร.นำผลงานที่เยาวชนสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาต่อยอดเป็นดิเกฮูลู หนังสั้น ภาพถ่าย เป็นต้น คล้ายกับโครงการตามรอยบ้านของพระราชา ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมสารคดี เรื่องสั้น เด็กและเยาวชนที่ถ่ายทอดเรื่องราว ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ วธ.ได้นำมาเผยแพร่เป็นหนังสือสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด และสร้างความสามัคคี เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงศิลปะอันงดงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ได้มีแต่เสียงระเบิดหรือเสียงปืนเท่านั้น” ผอ.สศร. กล่าว.

ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดโครงการเยาวชนเขียนเรียงความสะท้อนชีวิตแดนใต้ สะท้อนการเกิดเหตุไม่สงบ แต่คนในสังคมยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข... 4 ก.ย. 2555 15:12 ไทยรัฐ