วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรภูสิงห์เจ๋ง เพาะ'เห็ดระโงก'สำเร็จแห่งแรกในไทย

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพาะเห็ดระโงกสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ขายกิโลกรัมละ 200 บาท สนองแนวพระราชดำริเรื่องการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง...

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มีการทำวิจัยเรื่องเพาะเห็ดระโงก หรือเห็ดไข่ ได้เป็นผลสำเร็จแห่งแรกของประเทศ นายกฤษชนะ นิสสะ หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ กรมป่าไม้ กล่าวว่า ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้กรมป่าไม้ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายป่า ก็เลยส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีจิตสำนึกในการปลูกไม้ยางนา เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว แล้วยังจะได้ไม้ไปใช้สอยในการก่อสร้าง ซึ่งระหว่างที่ไม้จะโตจนใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้เวลากว่า 10 ปี ช่วงระหว่างนี้ก็ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านหาประโยชน์จากพื้นที่ ซึ่งเราเห็นว่าพี่น้องชาวอีสานเรามีวิถีชีวิต ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการรับประทานของป่าอย่างหน่อไม้ เห็ดป่า

ทั้งนี้ จึงได้ใช้วิชาการทำการวิจัยการเพาะเห็ดระโงก โดยนำเห็ดแก่จากในพื้นที่และจากที่อื่นมาขยี้ละลายกับน้ำ กรองเอาเศษกากเห็ดออก จากนั้นนำน้ำที่ได้ไปหยอดลงในถุงต้นกล้าไม้ยางนา หรือกล้าไม้ที่จะปลูก เมื่อนำกล้าไม้ไปปลูกเชื้อเห็ดก็ลงไปในดินด้วย เมื่อมีฝนตกลงมาเห็ดก็งอกขึ้นในพื้นที่ระหว่างแปลงของต้นยางนาและต้นไม้อื่นๆ และเห็ดงอกขึ้นมากกว่าที่ขึ้นตามธรรมชาติมาก

นายกฤษชนะ กล่าวอีกว่า การทำวิจัยการเพาะเห็ดระโงกเป็นผลสำเร็จนี้ จัดว่าเป็นรายแรกของประเทศ ซึ่งเนื้อที่ที่ทำการทดลองแปลงนี้ มีเนื้อที่ 2 งาน หรือ 200 ตร.ว. ใช้เวลา 1 เดือน มีเห็ดงอกขึ้นมาจนเก็บผลผลิตได้กว่า 60 กก. ซึ่งราคาขาย กก.ละ 200 บาท เท่ากับว่าจะได้เงินประมาณ 12,000 บาท นอกจากนี้ ยังจะได้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่างด้วย

ด้านนายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า จากการวิจัยของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำให้เห็นว่าจะช่วยให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้มาก เพราะเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติมีน้อยเนื่องจากป่าถูกทำลาย จึงขอให้ประชาชนปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ร่วมกันอนุรักษ์ป่าและหาประโยชน์จากป่าด้วยการเพาะเห็ดระโงกอย่างที่ทำอยู่นี้ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ซึ่งจะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป.

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพาะเห็ดระโงกสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ขายกิโลกรัมละ 200 บาท สนองแนวพระราชดำริเรื่องการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง... 29 ส.ค. 2555 12:14 ไทยรัฐ