วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดร้านเกมสีขาวขยับเพิ่ม เล็งโอนอำนาจดูแลให้อปท.

สวธ.เผยยอดร้านเกมสีขาวขยับเพิ่มถึงร้อยละ 43 ปี 56 เล็งโอนอำนาจดูแลให้ อปท. เตรียมจัดงานมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ร้านเกมสีขาว เพื่อเป็นต้นแบบ...

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ดำเนินโครงการร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการร้านเกมได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการพัฒนาร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ปลอดภัย สร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยในปี 2555 มีร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน และผ่านการประเมิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 734 ร้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 221 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 43 แบ่งเป็น ร้านเกมสีขาว ระดับ 3 ดาว จำนวน 139 ร้าน ร้านเกมสีขาวระดับ 2 ดาว จำนวน 444 ร้าน ร้านเกมสีขาวระดับ 1 ดาว จำนวน 151 ร้าน

ทั้งนี้ สวธ.จะมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ร้านเกมสีขาว เพื่อเป็นต้นแบบสถานประกอบการร้านเกม และส่งเสริมให้ร้านเกมอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ในวันที่ 29 ส.ค. นี้ ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า ในปี 2556 สวธ.มีนโยบายในการมอบอำนาจในการดูแลร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ตในส่วนภูมิภาค ให้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อเข้าสู่แผนการกระจายอำนาจ แต่ในส่วนกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ทาง สวธ. ก็ยังคงดูแลในฐานะนายทะเบียนส่วนกลางต่อไป นอกจากนี้ จะมีการผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการร้านเกมมีการรวมกลุ่มกำกับดูแลกันเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมดูแลสังคม เช่น เมื่อเกิดสถานการณ์โรคติดต่อก็ควรจะต้องมีหลักปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก หรือ การร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการให้บริการร้านเกม และการร่วมเฝ้าระวังสิ่งที่ไม่เหมาะสมในร้านเกม อาทิ การมั่วสุม การเสพยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยจะยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามที่ สวธ. ได้กำหนดไว้

ขณะเดียวกันจะมีการเพิ่มกลุ่มตรวจร้านเกม และสถานประกอบกิจการร้านคาราโอเกะให้มากขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเพิ่มเป็น 4 คน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่เหมาะสมในร้านเกมตามมา.

สวธ.เผยยอดร้านเกมสีขาวขยับเพิ่มถึงร้อยละ 43 ปี 56 เล็งโอนอำนาจดูแลให้ อปท. เตรียมจัดงานมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ร้านเกมสีขาว เพื่อเป็นต้นแบบ... 27 ส.ค. 2555 14:17 ไทยรัฐ