วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.เลื่อนวันสมัครแอดมิชชั่นกลางปี 57

ทปอ.เลื่อนวันสมัครแอดมิชชั่นกลางปี 57  สภาวิชาชีพพร้อมขยับเวลาสอบใบอนุญาตฯ nหารือฝึกงานแพทย์อีกรอบ ...

จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุม ทปอ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยนปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 ให้สอดคล้องกับการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง ทปอ. มีมติให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยเปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.จึงต้องปรับตารางการสอบคัดเลือกต่างๆให้สอดคล้องกัน โดยการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จะสอบวันที่ 25-26 ม.ค.2557, การสอบแบบวัดความถนัดทั่วไปหรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือน มี.ค.57 ประกาศผลวันที่ 10 เม.ย.57, สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 สอบ 10-13 พ.ค.57 ประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย.57, นักเรียนยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ วันที่ 6-11 พ.ค.57 และสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท.แจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิไปให้มหาวิทยาลัยและประกาศรายชื่อรับตรงผ่าน เคลียริงเฮาส์ทั้งตัดสิทธิแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 19 พ.ค.57

อธิการบดี มธ. กล่าวต่อว่า ส่วนปฏิทินการรับสมัครแอดมิชชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2557 นั้น จะจำหน่ายระเบียบการคัดเลือกวันที่ 5-18 มิ.ย.57, รับสมัครวันที่ 8-18 มิ.ย.57, ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 8-20 มิ.ย.57 ประกาศผลมีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 4 ก.ค.57 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 14-16 ก.ค.57 และประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาวันที่ 24 ก.ค.57 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเป็นห่วงว่าการประกาศขั้นสุดท้ายในช่วงปลายเดือน ก.ค. อาจยังไม่เหมาะสม จึงให้คณะอนุกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่นฟอรั่ม กลับไปปรับเวลาให้กระบวนการรับสมัครนักศึกษาเสร็จสิ้นประมาณต้นเดือน ก.ค. เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาปรับพื้นฐานวิชาการและภาษาให้นักศึกษาเพิ่มเติม

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า นอกจากการปรับปฏิทินต่างๆในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ทปอ.ยังได้หารือสภาวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้มีการปรับเวลาการสอบ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาให้สอดคล้องกัน ซึ่งจากการหารือพบว่าสภาวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาและพร้อมจะปรับเวลาสอบใบประกอบวิชาชีพ ส่วนสภาวิชาชีพที่ยังต้องไม่ลงตัว คือ แพทยสภา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการฝึกงานของแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างไม่มีแพทย์ฝึกหัดในสถานพยาบาลต่างๆ ประมาณ 3 เดือน คือช่วงเดือน พ.ค., มิ.ย.และ ก.ค. ซึ่งเรื่องนี้คาดว่าไม่น่าเป็นปัญหา เพราะแพทยสภาก็เคยปรับเวลาสอบมาแล้วครั้งหนึ่งและมั่นใจว่าแพทยสภาจะเห็นความจำเป็นของ ทปอ.

ทปอ.เลื่อนวันสมัครแอดมิชชั่นกลางปี 57 สภาวิชาชีพพร้อมขยับเวลาสอบใบอนุญาตฯ nหารือฝึกงานแพทย์อีกรอบ ... 27 ส.ค. 2555 02:02 ไทยรัฐ