วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเอสไอรับจัดซื้อคุรุภัณฑ์เป็นคดีพิเศษ พบส่อทุจริต

"ดีเอสไอ" ปิดห้องสอบ "ปลัด ศธ." รวดเดียว 3 ชม. คดีจัดซื้อคุรุภัณฑ์อาชีวะฯ มูลค่า 5,300 ล้านบาท พบมีมูลทุจริตชัดใน 3 ประเด็น เจ้ากระทรวงเสมายันความบริสุทธิ์ พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้าน ...

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 ส.ค. น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ พ.ต.ท.ถวัล มั่งคั่ง ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 ดีเอสไอ นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ รอง ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 ดีเอสไอ เพื่อให้ถ้อยคำในฐานะพยาน ถึงรายละเอียดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ไทยเข้มแข็ง วงเงินงบประมาณ 5,300 ล้านบาท โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 415 แห่ง และมีจำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในโครงการดังกล่าวมากกว่า 100 รายการ หลังผลการสอบสวนของดีเอสไอพบมีการฮั้วประมูลของเอกชนและเจ้าหน้าที่ทุจริต โดยการสอบสวนได้ปิดห้องสอบสวนบันทึกคำให้การนานกว่า 3 ชม.

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า จากการสอบสวนการทุจริตโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ สอศ.เห็นว่า คดีมีมูลที่จะสอบสวนต่อไป ตนจึงอนุมัติให้ดีเอสไอสอบสวนรับเป็นคดีพิเศษ จึงต้องเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะอดีตเลขาธิการ สอศ. มาให้ถ้อยคำในฐานะพยาน ขอยืนยันว่า ดีเอสไอจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา ทำความจริงให้ปรากฏ เพราะสังคมไม่สบายใจ พร้อมวางแนวทางสอบสวนไว้ 5 ประเด็น คือ 1. ครุภัณฑ์ที่ สอศ.จัดซื้อมีราคาสูงจริงหรือไม่ 2. ครุภัณฑ์ที่ สอศ.ส่งให้กับวิทยาลัย เป็นครุภัณฑ์ที่วิทยาลัยได้ขอสนับสนุนหรือไม่ 3. ครุภัณฑ์ที่ สอศ.ส่งให้วิทยาลัย เป็นครุภัณฑ์ที่วิทยาลัยได้มีการเปิดการเรียนการสอนหรือไม่ 4. การตรวจรับพัสดุถูกต้องตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่ และ 5. บริษัท ห้างที่เป็นคู่สัญญากับ สอศ.หรือวิทยาลัย มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือไม่

อธิบดีดีเอสไอ กล่าวอีกว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ได้กำหนดให้ส่วนราชการ ระบุคุณลักษณะและประมาณราคา หรือผลการจัดหาของแต่ละรายการ หรือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อขอจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ แต่จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า ราคาที่เสนอ สอศ.ตั้งงบประมาณไว้ กับงบประมาณที่ทางสำนักงบประมาณจัดสรร มีราคาแตกต่างกันมาก บางรายการมีราคาสูงกว่าเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณกว่าครึ่ง และการจัดหาผู้ขายของวิทยาลัยในสังกัดต่างๆ ผลของราคาที่เสนอยังสูงกว่าเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณค่อนข้างสูง นอกจากนี้ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์บางรายการที่ สอศ.สั่งให้ทางวิทยาลัยในสังกัดช่วยจัดหาผู้ขาย ก่อนที่จะนำผลการจัดหาไปขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ เมื่อทางวิทยาลัยในสังกัดจัดหาผู้ขายได้แล้ว กลับถูก สอศ.สั่งให้ยกเลิก ต่อมาทาง สอศ.ได้ดำเนินการจัดซื้อเอง และจัดส่งครุภัณฑ์ที่สั่งให้วิทยาลัยในสังกัดยกเลิกการจัดซื้อกลับมาให้กับวิทยาลัยในสังกัดดังกล่าว

นายธาริต กล่าวอีกว่า หรือบางวิทยาลัยในสังกัด สอศ.กลับส่งใบจัดสรรเงินมาให้ เพื่อต่อรองราคากับผู้ขายให้ลดราคาลงเท่ากับราคาที่สำนักงบประมาณจัดสรร เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญา ซึ่งจากการสืบสวนวิทยาลัยในสังกัดที่ สอศ.จัดสรรเงินมาให้ ปรากฏว่า บริษัทและห้างที่มาเสนอราคาในครั้งแรกและทาง สอศ. ไม่ได้สั่งให้ยกเลิกการจัดซื้อ จะเป็นกลุ่มบริษัทและห้างเดียวกัน น่าเชื่อว่ามีการสมยอมกันในการเสนอราคาที่เกินความเป็นจริงจากราคามาตรฐาน หรือราคาตลาด นอกจากนี้ หากพบว่า ข้าราชการของ สอศ.หรือวิทยาลัยต่างๆ หรือนักการเมือง มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตดังกล่าว ดีเอสไอ จะได้ดำเนินการโดยไม่ละเว้น แต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ รอง ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 ดีเอสไอ กล่าวว่า โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ สอศ. วงเงิน 5,300 ล้าน ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ตอนแรก สอศ.ได้ส่งวงเงินงบประมาณให้วิทยาลัยกว่า 400 แห่ง ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างจัดซื้อคุรุภัณฑ์เอง และสรุปผลส่ง สอศ.เมื่อได้รับพัสดุแล้วเพื่อจะส่งไปสำนักงบ แต่ต่อมาทางสำนักงบประมาณ ได้ตัดงบโครงการนี้เหลือ 3,207 ล้าน ส่งมาให้ สอศ.เพื่อจัดสรรรายงวดส่งให้วิทยาลัย แต่จากการสอบสวนของดีเอสไอพบหลักฐานน่าเชื่อว่าน่าจะมีการทุจริตเบื้องต้นใน 3 ขั้นตอน คือ 1. มีการสมยอมราคากันของกลุ่มบริษัทเอกชน 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนโดยตั้งราคาสูงกว่าความเป็นจริง และ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับสเปคที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ ทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณจ่ายแพงกว่าความจริงรอง

ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 ดีเอสไอ กล่าวอีกว่า โครงการนี้มีการทุจริตค่อนข้างชัดประเด็นสำคัญ คือ หากวิทยาลัยใดตกลงกับบริษัทที่เป็นพวกเดียวซึ่งได้ล็อกไว้แล้ว ทาง สอศ.จะจัดส่งใบงวดงบประมาณให้วิทยาลัยเซ็นสัญญาเอง แต่ถ้ากลุ่มเป็นบริษัทไม่ใช่พวกที่ล็อกไว้ สอศ. จะไม่ส่งใบจัดสรรเงินให้วิทยาลัย พร้อมสั่งให้ยกเลิกและส่งเรื่องกลับมาที่ สอศ.เพื่อสั่งซื้อเอง

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ดีเอสไอเชิญตนมาให้การเป็นพยาน ในเรื่องที่เกิดขึ้น ตนพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ไม่ว่าการให้ปากคำและให้เอกสารต่างๆ และเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ยุติธรรมของดีเอสไอ ทำความถูกต้องให้ประจักษ์แก่ทุกคน เพราะได้ปรากฏเป็นข่าวมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ส่วนที่ตนรับผิดชอบตนได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ เชื่อมั่นว่าถูกต้อง และมีเอกสาร รายละเอียดต่างๆ มาให้ดีเอสไอ ต้องขอบคุณท่านธาริต และทีมงานด้วย.

 

 

 

"ดีเอสไอ" ปิดห้องสอบ "ปลัด ศธ." รวดเดียว 3 ชม. คดีจัดซื้อคุรุภัณฑ์อาชีวะฯ มูลค่า 5,300 ล้านบาท พบมีมูลทุจริตชัดใน 3 ประเด็น เจ้ากระทรวงเสมายันความบริสุทธิ์ พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้าน ... 23 ส.ค. 2555 18:48 ไทยรัฐ