วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพป.พังงาจัดอบรมครูผู้สอนแท็บเล็ต ก่อนส่งมอบเครื่อง

ผอ.สพป.พังงา เผยเตรียมจัดอบรมครูผู้สอนเรื่องการใช้แท็บเล็ตให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมตัวนำไปสอน ก่อนเด็กนักเรียนชั้น ป.1 จะได้รับเครื่อง...

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.พังงา เปิดเผยว่า ทางสพฐ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการทุกส่วนที่มีสถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมให้โรงเรียนได้จัดอบรมการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ตามที่รัฐบาลปัจจุบันมีแนวนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ เร่งรัดพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำแท็บเล็ตสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกสังกัด

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูคอมพิวเตอร์ของเครือข่าย 8 อำเภอ ในจังหวัดพังงาจำนวน 45 คน และบุคลากรทางการศึกษา 20 คน รวม 65 คน ผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัดของจังหวัดพังงาจำนวน 159 คน สังกัดเอกชน 9 คน สังกัดท้องถิ่น 7 คน และสังกัดการศึกษาพิเศษ 1 คน รวม 176 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสังกัดของจังหวัดพังงา จำนวน 180 คน สังกัดเอกชน 19 คน สังกัดท้องถิ่น 17 คน และสังกัดการศึกษาพิเศษ 3 คน รวม 219 คน โดยครูผู้สอนเหล่านี้จะกลับไปสอนให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในสังกัดต่อไป.

ผอ.สพป.พังงา เผยเตรียมจัดอบรมครูผู้สอนเรื่องการใช้แท็บเล็ตให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมตัวนำไปสอน ก่อนเด็กนักเรียนชั้น ป.1 จะได้รับเครื่อง... 23 ส.ค. 2555 13:25 23 ส.ค. 2555 13:52 ไทยรัฐ