วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษียณ พม.ไม่ฮือฮา

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผย ปีนี้มีข้าราชการเกษียณอายุราชการเพียง 2 ตำแหน่ง...

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ปีนี้มีข้าราชการ พม.ระดับ 10 เกษียณอายุราชการ 2 ตำแหน่งคือ นางสุนีย์ สายสุพัฒน์ผล ผู้ตรวจราชการ พม. และนายธีระวุฒิ อรุณเวช ที่ปรึกษาวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส่วนระดับ 9 ที่เกษียณอายุราชการมีตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 8 ตำแหน่ง และผอ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) สป. 2 ตำแหน่ง โดยจะมีการประกาศสอบคัดเลือก และกำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.เพื่อให้สามารถเข้ามาทำงานได้ทันทีวันที่ 1 ต.ค.2555.

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผย ปีนี้มีข้าราชการเกษียณอายุราชการเพียง 2 ตำแหน่ง... 20 ส.ค. 2555 00:52 20 ส.ค. 2555 00:56 ไทยรัฐ