วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มูลนิธิดำรงชัยธรรม'มอบทุนให้เปล่าสายสามัญ-อาชีพ จนจบป.ตรี

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ชวนเยาวชนสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต ทั้งสายสามัญ-อาชีพ รุ่นที่ 15 ถึง 5 พ.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายปราโมช รัฐวินิจ กรรมการและผู้อำนวยการมูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดเผยว่า มูลนิธิดำรงชัยธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดี ประพฤติดี และมีความสามารถ มาแล้วกว่า 14 ปี

นายปราโมช กล่าวว่า ขณะนี้ ทางมูลนิธิได้เปิดโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 15/2556” ขึ้นโดยจะมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน แบ่งเป็นทุนสายสามัญที่จะมอบให้กับผู้ศึกษาอยู่ในระดับ ม.3 หรือ ม.6 เพื่อรับทุนมัธยมปลาย–ปริญญาตรี จำนวน 18 ทุน และทุนสายอาชีพ ที่จะมอบให้กับผู้สมัครที่อยู่ ปวช.2 เพื่อรับทุน ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 12 ทุน

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องให้เปล่า จนจบปริญญาตรี นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษาตามโครงการนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัคร ได้ที่สถาบันการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.damrongchaitham.com สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555.

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ชวนเยาวชนสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต ทั้งสายสามัญ-อาชีพ รุ่นที่ 15 ถึง 20 ก.ย.นี้... 18 ส.ค. 2555 15:18 ไทยรัฐ