วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยเหยื่อเด็ก 4คน/ชม. ถูกกระทำทางเพศ

จรัญ ภักดีธนากุล

สธ.เผยตัวเลข เหยื่อเด็กถูกกระทำทางเพศ  ประมาณ 73 คนต่อวัน หรือเฉลี่ยทุกๆ 1 ชม. ถูกทำร้าย 3-4 คน  ข้อมูลน่าตกใจส่วนใหญ่เป็นฝีมือสามี แฟน หรือเพื่อนสนิททางใจ ...

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดสัมมนาเรื่อง "ความร่วมมือในการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว: ก้าวต่อไปของนวัตกรรมใหม่...พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบ ครัวพ.ศ.2550" 

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า สังคมยังลังเลและไม่เข้าใจการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายบัญญัติแต่หลักการใหญ่ๆ ไม่ได้ลงลึกถึงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ จึงเป็นจุดใหญ่ที่ต้องปรับปรุงระลอกสอง อย่างไรก็ตามระหว่างที่ปรับปรุงก็สามารถทำข้อตกลงความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจัดทำคู่มือและฐานองค์ความรู้เชื่อมโยงเผยแพร่ 

ด้าน  นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์พี่งได้ กระทรวงสาธารณสุข กว่า 500 กว่าแห่งทั่วประเทศ เมื่อปี 2551 พบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเข้ารับบริการประมาณ 73 คนต่อวัน หรือเฉลี่ยทุกๆ 1 ชั่วโมงมีผู้ถูกทำร้าย 3-4 คน และแนวโน้มจะเป็นเด็กมากขึ้น โดยภาคกลางมีสถิติการทำร้ายกันมากที่สุด ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นสามี แฟน หรือเพื่อนสนิททางใจ ในจำนวนเด็กที่ถูกทำร้าย มีเกินกว่าครึ่งที่ถูกกระทำทารุณกรรมทางเพศ ขณะที่ผู้หญิงจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย สาเหตุอันดับแรกคือ นอกใจ รองลงมาคือดื่มสุราทำให้ขาดสติ และอุบัติการณ์เหล่านี้ยังมีอีกมากที่ไม่ปรากฏให้เห็นในสังคม ทั้งนี้ปัจจัยของการกระทำความรุนแรงคือวัฒนธรรมของอำนาจเป็นใหญ่ และเป็นพฤติกรรมเรียนรู้จนสะสมเมื่อถึงจุดจึงระเบิดออกมา ที่น่าห่วงขณะนี้เหยื่อของความรุนแรงกำลังพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุที่ถูก กระทำมากขึ้นด้วยการทอดทิ้งและสร้างความกดดันรอบ 

นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า กฎหมายเป็นเพียงการแก้ปัญหา แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันที่จะต้องทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องความรุนแรง เป็นเรื่องใกล้ตัว และทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมป้องกัน อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่อดังย่านรังสิต พบข้อมูลเชิงลึกกรณีเด็กกว่า 100 รายที่ถูกนำตัวมารักษา สาเหตุเพราะคนในครอบครัวคือพ่อหรือญาติพี่น้องทำร้าย เป็นเรื่องที่น่าวิตกและคิดว่าต้องมีการขยายวงกว้างศึกษาข้อมูลผู้รับบริการ ในโรงพยาบาลเชิงลึกมากขึ้น เพื่อรับทราบข้อมูลในการป้องกันอีกช่องทาง

สธ.เผยตัวเลข เหยื่อเด็กถูกกระทำทางเพศ ประมาณ 73 คนต่อวัน หรือเฉลี่ยทุกๆ 1 ชม. ถูกทำร้าย 3-4 คน ข้อมูลน่าตกใจส่วนใหญ่เป็นฝีมือสามี แฟน หรือเพื่อนสนิททางใจ ... 24 ส.ค. 2552 15:17 ไทยรัฐ