วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วาง 5 กลยุทธ์ปรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน หลังไม่ผ่านเกณฑ์

รองเลขาธิการ กพฐ.เผยโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาต่ำกว่ามาตรฐาน วาง 5 กลยุทธ์จัดระบบเพิ่มประสิทธิภาพ ดัน อปท.จ่ายเงินให้ทั่วถึงเด็ก

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาว่า หลังจากที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ได้ประเมินผลย้อนหลังปีงบประมาณ 2554 ใน 4 ด้าน คือ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยต้องผ่านการประเมิน 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่ากองทุนดังกล่าวมีผลประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ คือ 2.15 คณะกรรมการประเมินจึงได้เรียกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าหารือเพื่อทบทวนประสิทธิภาพของกองทุนว่าจะคงไว้หรือยุบทิ้ง เบื้องต้นได้ให้ สพฐ.กลับมาทำแผนยุทธศาสตร์ที่แสดงแผนรองรับการใช้จ่ายเงิน มีแผนการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน และแผนรองรับในอนาคต 3-4 ปี เพื่อผลักดันให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดูแลการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันกับเด็กอย่างทั่วถึงเนื่องจากเงินมีจำกัด

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ ที่มี น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้จัดทำร่างกรองแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 เสร็จแล้ว มีกลยุทธ์ 5 ด้าน ดังนี้ 1.จัดระบบบริหารจัดการองค์กร 2.ปฏิรูปการบริหารจัดการกองทุน 3.เพิ่มพูนทุนสู่เด็ก 4.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และ 5.อาหารกลางวันเพื่อการเรียนรู้

นายพิษณุ กล่าวอีกว่า คณะทำงานจะทำกรอบแผนให้ปฏิบัติได้จริง เพื่อสนองให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะนำเงิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่สะสมจากดอกเบี้ย 400 กว่าล้านบาทต่อปีของเงินในกองทุน 6,000 ล้านบาท มาส่งเสริมนักเรียนในกลุ่มทุพโภชนาการและมื้อเช้ามื้อเย็น สำหรับนักเรียนกลุ่มที่ต้องกินนอนในโรงเรียน ส่วนค่าอาหารกลางวันมื้อละ 13 บาทนั้น ยังคงให้ อปท.ดูแลเช่นเดิม.

รองเลขาธิการ กพฐ.เผยโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาต่ำกว่ามาตรฐาน วาง 5 กลยุทธ์จัดระบบเพิ่มประสิทธิภาพ ดัน อปท.จ่ายเงินให้ทั่วถึงเด็ก 15 ส.ค. 2555 12:45 ไทยรัฐ