วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วงรัฐหนุนพนันถูกกฎหมาย ยิ่งมอมเมาประชาชน

"เครือข่ายต้านพนัน” จวกรัฐอย่าเพิ่มพื้นที่ทำพนันถูกกฎหมาย-อนุมัติขายสลากออนไลน์ หวั่นสังคมได้รับผลกระทบ  ติงรัฐอย่าใช้ข้ออ้าง ฉลากเกินราคา แนะควรควบคุม ไม่ใช่เปิดช่องพนัน...

วันที่ 13 ส.ค. จากกรณีที่เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันได้เข้ายื่นหนังสือถึง สมาชิกวุฒิสภา โดยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและศึกษาผลกระทบจากนโยบายเพิ่มพื้นที่การพนัน โดยการออกสลากอัตโนมัติและแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478  เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... โดยมีเนื้อหาที่ว่าด้วยการอนุญาตให้หนี้การพนันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลอาจเปิดช่องให้มีการเปิดบ่อนเสรีหรือฟอกเงินได้

นายมณเฑียร  บุญตัน รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า รัฐบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีการออกสลาก อัตโนมัติ และ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ....ให้รอบด้าน และไม่ควรนำเอาเรื่องดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกิน ราคาด้วยการเพิ่มปริมาณสลาก และช่องทางการซื้อที่ง่าย และสะดวกมากขึ้น รวมทั้งการขายขาด ที่ทำให้ความเสี่ยงทั้งหมดไปอยู่ที่ผู้ค้า ซึ่งผู้ค้าทุกคนจะมีวิธีทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตนเองขาดทุน การแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา จึงไม่เกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณสลาก

“สิ่ง ที่เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันเป็นห่วงคือ การพยายามทำให้การพนันถูกกฎหมาย รวมถึงให้หนี้พนันถูกกฎหมาย  การกู้หนี้ที่เกิดจากการพนันต้องมีการชดใช้ และอาจจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เยาวชนเข้าถึงการพนันได้ง่ายและสูงขึ้น

อย่างไร ก็ตาม หลังจากนี้คณะกรรมมาธิการจะนำข้อเสนอของเครือข่ายไปพิจารณา จากนั้นจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญเพื่อปฏิรูปสลากและการพนัน อื่นๆ  เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนในการจัดระเบียนปัญหาดังกล่าว” นายมณเฑียร กล่าว

นายมณเฑียร กล่าวว่า  ขณะนี้รายได้จากส่วนแบ่งของกองฉลากจะนำเข้าแผ่นดินสูงถึง 28 %   ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งหมายถึงให้รัฐบาลเอารายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสลากกินแบ่งฯ ไปบริหาร  ซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศ ที่เขาไม่นำเงินตรงนี้เข้าไปบริหาร ในส่วนตัว ตนอยากให้รัฐบาลควรเอาเงินเหล่านี้ไปพัฒนาอย่างอื่น นำไปสร้างเสริมเยียวยาสังคมและสุขภาพของคนไทยจะดีกว่า

“ถ้ารัฐบาลจะ แก้กฎหมายการพนัน ควรแก้ที่การควบคุม ไม่ใช้แก้กฎหมายโดยเปิดช่องให้เป็นการสนับสนุนการพนัน เพราะแม้แต่การออกสลากก็ถือเป็นการพนัน รวมถึงการโฆษณาบทบาทภาพลักษณ์ของกองฉลากก็ไม่ควรโฆษณา อีกทั้ง รัฐบาลจะต้องเปลี่ยนแนวคิดว่า ไม่ควรหารายได้จากการพนัน แต่ควรมองว่าสลากเป็นกิจกรรมที่จำกัดและเป็นการพนันที่มีแนวโน้มก่อให้เกิด ความรุนแรง” นายมณเฑียร กล่าว

นายมณเฑียร กล่าวว่า ตามแนวคิดของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหลายสมัย ที่กล่าวว่า อย่าคิดจะจับหนูตัวเดียว โดยการเผาบ้านตัวเอง เปรียบเหมือนการคิดจะทำสลากออนไลน์ โดยหวังแค่ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สุดท้ายประเทศไทยจะเต็มไปด้วยปัญหาผลกระทบทางสังคม การพยายามดึงของมืดมาพื้นที่สว่าง  จนท้ายที่สุดจะดูเหมือนส่งเสริมการพนันไปในวงกว้างมากขึ้น ฉะนั้น รัฐบาลจะต้องดึงสิ่งที่มืดออกมาพื้นที่สว่าง โดยการควบคุมมากกว่า

ด้าน นายธนากร คมกฤส ผุ้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน  กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ มีข้อเสนอและขอเรียกร้อง ดังนี้ 1. รัฐบาลไม่ควรเพิ่มพื้นที่การพนัน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเข้าถึงการเล่นสลากกินแบ่งฯ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นการพนันมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย 2. ขอให้กรรมาธิการศึกษาเรื่องผลกระทบในประเด็นต่างๆ ทั้ง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ....และหวยออนไลน์ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสังคม จริยธรรม ศีลธรรม มากกว่า จะมองเรื่องของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

“ทุกวันนี้ประชาชนคน ไทยถูกมอมเมาด้วยเรื่องต่างๆ มากมาย หากรัฐบาลยังมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการขายสลากกินแบ่งฯ ได้ง่ายขึ้น หวั่นอนาคตประเทศไทยอาจมีบ่อนเสรีเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ตนเชื่อว่า สถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันแรกที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวอย่าง แน่นอน” นายธนากร กล่าว.

"เครือข่ายต้านพนัน” จวกรัฐอย่าเพิ่มพื้นที่ทำพนันถูกกฎหมาย-อนุมัติขายสลากออนไลน์ หวั่นสังคมได้รับผลกระทบ ติงรัฐอย่าใช้ข้ออ้าง ฉลากเกินราคา แนะควรควบคุม ไม่ใช่เปิดช่องพนัน... 13 ส.ค. 2555 14:57 ไทยรัฐ