วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสม.ฟันธง 'เชคสเปียร์ต้องตาย' ถูกละเมิดจริง ผู้สร้างจ่อฟ้องศาล

กรรมการสิทธิมนุษยชนฟันธง “เชคสเปียร์ต้องตาย” ถูกละเมิดจริง ผู้สร้างดีใจเดินหน้าฟ้องศาลปกครอง 9 ส.ค.นี้ พร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 7 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. นายมานิต ศรีวานิชภูมิ ผู้สร้างภาพยนตร์ “เชคสเปียร์ต้องตาย” เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนดำเนินการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมาธิการสิทธิฯ วุฒิสภา กรณีที่ตนถูกละเมิดสิทธิตามมาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติมีมติไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องเชคสเปียร์ฯ โดยชี้แจงเหตุผลห้ามฉายไม่ชัดเจน เขียนแบบกว้างๆ ที่สำคัญเหตุผลที่ห้ามฉายมีการเพิ่มเนื้อหาอีกจากเดิมเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระบางส่วนที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีของคนในชาติ

ทั้งนี้ กลับส่งหนังสือมาว่า คณะกรรมการภาพยนตร์ฯ พิจารณาเห็นว่าเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง เชคเสปียร์ต้องตาย แม้จะดัดแปลงให้เป็นประเทศสมมติก็ตามแต่ก็มีลักษณะที่สื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นสังคมไทย และบางฉากยังมีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ และเกียรติภูมิของประเทศด้วย

นายมานิต กล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยด้วยวาจา จาก นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นว่าตนถูกละเมิดสิทธิจริงตามที่ร้องเรียนไป ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง ส่วนการไต่สวนของกรรมาธิการสิทธิฯ วุฒิสภา ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตนคิดว่าคำวินิจฉัยคงจะออกมาไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ จะนำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการทั้ง 2 ส่วนไปเป็นข้อมูลในรูปคดีเพื่อนำไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองในวันที่ 9 ส.ค.นี้ต่อไป ที่สำคัญในการยื่นฟ้องครั้งนี้ตนยังได้เรียกร้องค่าเสียหายอีกประมาณ 7 ล้านบาทเท่ากับงบประมาณการสร้างภาพยนตร์เชคสเปียร์ฯ เพื่อเป็นบรรทัดฐานมิให้ใครหรือหน่วยงานใดมาละเมิดสิทธิของประชาชนอีก.

กรรมการสิทธิมนุษยชนฟันธง “เชคสเปียร์ต้องตาย” ถูกละเมิดจริง ผู้สร้างดีใจเดินหน้าฟ้องศาลปกครอง 9 ส.ค.นี้ พร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 7 ล้านบาท... 8 ส.ค. 2555 14:58 ไทยรัฐ