วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับหลักสูตรคณิต ยึดความจำเป็น นร.

สสวท.ทำประชาพิจารณ์หาทิศทางที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรปรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ เน้นยึดความจำเป็นของนักเรียนเป็นหลัก...

นางชมัยพร ตั้งตน หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาว่า สสวท.ได้ทำประชาพิจารณ์กับครูและอาจารย์เพื่อหาทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนทุกๆ 6  ปี ให้ทันต่อสถานการณ์โลก โดย สสวท.ต้องส่งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกาศใช้ในปี 2556 และใช้จริงในปี 2558 หลังผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อให้ร่างหลักสูตรมีความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาถูกปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อปี 2551 เฉพาะโครงสร้าง แต่ครั้งนี้ปรับทั้งโครงสร้างและเนื้อหารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสอดคล้องความจำเป็นของผู้เรียนจริงๆ

นางชมัยพรกล่าวอีกว่า หลักสูตรปี 51 มีจุดบอดตรงขัดแย้งกันเองระหว่าง ม.ต้น กับ ม.ปลาย เพราะ ม.ต้น กำหนดให้เรียนวิชาพื้นฐาน ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม เช่น พหุนาม หรือการแยกตัวประกอบ ไม่ได้บังคับ ทำให้เด็กไม่เลือกเรียนเพราะยาก แต่พอถึง  ม.ปลาย  กลับกำหนดให้เด็กทุกคนที่อยากเรียนสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ เรียนได้ตามใจ ใครอยากเป็นหมอก็เลือกสายวิทย์-คณิต ผลที่ตามมาคือเด็กแยกตัวประกอบหรือแก้ระบบสมการไม่เป็น ดังนั้น หลักสูตรใหม่จึงปรับเปลี่ยนให้เด็ก ม.ต้น เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมทั้งหมด โดยยุบจาก 5 สาระวิชาเหลือ 3 สาระวิชา ประกอบด้วย “จำนวนและพีชคณิต”  “การวัดเเละเรขาคณิต”  และ  “สถิติและความน่าจะเป็น” ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีเวลาเรียนและความรู้มากขึ้น พอถึง ม.ปลาย เมื่อเลือกเรียน สายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ จะไม่มีปัญหาเพราะมีพื้นฐานแล้ว ที่สำคัญหลักสูตรใหม่นี้จะทำเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนนานาชาติด้วย.

สสวท.ทำประชาพิจารณ์หาทิศทางที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรปรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ เน้นยึดความจำเป็นของนักเรียนเป็นหลัก... 8 ส.ค. 2555 00:34 8 ส.ค. 2555 02:40 ไทยรัฐ