วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แย่งกันเก็บตัวอ่อนตัวชีปะขาว ยาไวอากร้าบนยอดภูเขาหิมาลัย

ชาวไร่ชาวนาตามเชิงเขาหิมาลัยที่ยากจนของเนปาล พากันแห่กันไปจับเก็บตัวอ่อนของตัวชีปะขาว ซึ่งเลื่องลือกันว่ามีสรรพคุณเป็นยาไวอากร้าหิมาลัย ออกขายหารายได้

ผู้คนเหล่านี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จะพากันไปจับเก็บตัวอ่อนซึ่งฝังตัวอยู่ในซากแมลงที่ตาย ที่เรียกกันว่า “ยาร์ซากุมบา” หากเป็นตัวที่คุณภาพดี จะขายได้กิโลกรัมละหลายพันบาท  หาก
แต่มันจะมีอยู่ตามพื้นที่ที่อยู่สูงเกิน 3,500 เมตรขึ้นไป และผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่าชักหายากขึ้นทุกที ซึ่งจะกระทบถึงรายได้ ของราษฎรผู้ยากจนเรือนพัน เพราะมันสร้างรายได้ให้เกือบ ร้อยละ 70 ของทั้งหมด

ชื่อของมันเป็นภาษาทิเบต แปลว่า เป็น “หนอนหนาวในหญ้าฤดูร้อน” แม้จะไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน แต่ชาวจีนและทิเบตก็ยกย่องว่ามีสรรพคุณบำรุงกำลังชั้นเลิศ
อย่างไรก็ดี  ยิ่งหายาก ราคาก็ยิ่งสูงตาม ราคาของชั้นดีที่ซื้อขายกันในกรุงกาฐมาณฑุ ทุกวันนี้สูงถึง กก.ละประมาณ 93,000 บาท.