วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยคุณสมบัติเปลือกหอยฯ เป็นกระดูกเทียม ใช้แทนโลหะ

เปลือกหอยแครงและวัสดุตั้งต้น.

ในปัจจุบันวัสดุทดแทนกระดูกมนุษย์ส่วนใหญ่ จะทำมาจากโลหะซึ่งต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศในราคาสูง โดยในปีที่ผ่านมาไทยนำเข้าเครื่องมือเครื่อง ใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมมูลค่าสูงถึง 213,001 ล้านบาท

ฉะนี้...เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นายแพทย์ สิทธิพร บุณยนิตย์ หัวหน้าหน่วยวิจัยชีววัสดุและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงวิจัย “เปลือกหอยมาใช้แทนวัสดุทดแทนกระดูกมนุษย์” ขึ้น


นายแพทย์สิทธิพร เปิดเผยถึงที่มาว่า โดยปกติเมื่อกระดูกมนุษย์มีการบาดเจ็บ เสียหายที่ต้องได้รับการซ่อมแซมรักษา วิธีการที่ดีที่สุด คือ การใช้กระดูกของตัวเอง แต่ในบางครั้งก็มีเหตุผลบางประการที่ใช้ไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยบาดเจ็บเสียหายมากหรือสูงอายุ หรือเป็นโรคร้ายแรง และจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า เปลือกหอยซึ่งเป็นผลผลิตธรรมชาติจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มากมายในประเทศไทย

...โดย องค์ประกอบหลักของเปลือกหอยคือแร่ธาตุ แคลเซียมคาร์บอเนต เมื่อนำมาทำให้บริสุทธิ์ตามกระบวนการทางเชิงวิทยาศาสตร์สามารถนำมาใช้ดัดแปลงผลิตสร้างวัสดุทดแทนกระดูกมนุษย์ได้ โดยมีสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของอเมริกาดังนั้นทีมวิจัยจึงเริ่มทำการศึกษา ซึ่งเปลือกหอยทุกชนิดสามารถนำมาใช้ได้ แต่ที่ทีมวิจัยใช้เปลือกชนิดดังกล่าวเพราะในประเทศไทยจะมีหอยแครงจำนวนมากและมีเพียงส่วนน้อยที่จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือเป็นอาหารสัตว์ จึงมีแนวคิดในการนำเปลือกหอยชนิดนี้ มาผลิตเป็นวัสดุทดแทน

สำหรับขั้นตอนการวิจัยเริ่มจาก นำเปลือกหอยสดมาต้มล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสารอิน– ทรีย์ภายนอก นำไปผึ่งให้แห้ง แล้วเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เพื่อให้สารอินทรีย์หมดไป


จากนั้นนำส่วนที่เหลือมาบดหยาบและบดละเอียด จะได้เป็นผงแคลเซียมออกไซด์ นำไปผสมสารตัวเติมเข้าไปเพื่อทำการแปรรูปเชิงเคมีวิทยาให้กลายเป็นผงกระดูกที่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมฟอสเฟต ไฮดรอกไซด์ของกระดูกมนุษย์ แล้วไปขึ้นรูปตามตำแหน่งที่ต้องการใช้งานในร่างกายมนุษย์ อาทิ ตะปูเกลียวเพื่อยึดจับ

ทั้งนี้ ทีมวิจัยยังได้ศึกษาด้านคุณสมบัติ ซึ่งพบว่า กระดูกเทียมจากเปลือกหอยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับกระดูกแข็งของมนุษย์ และมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถถูกย่อยสลาย ดูดซึม และสร้างกระดูกใหม่มาทดแทนได้อย่างปลอดภัย แตกต่างจากวัสดุเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ทำมาจากโลหะ เช่น เหล็กกล้าไร้สนิมหรือไทเทเนียม ที่แม้จะมีความเฉื่อย เชิงชีววิทยา แต่ก็เป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของสิ่งมีชีวิต

งานวิจัยนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคตได้อีกช่องทางหนึ่ง.

 

เพ็ญพิชญา  เตียว

ในปัจจุบันวัสดุทดแทนกระดูกมนุษย์ส่วนใหญ่ จะทำมาจากโลหะซึ่งต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศในราคาสูง โดยในปีที่ผ่านมาไทยนำเข้าเครื่องมือเครื่อง ใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมมูลค่าสูงถึง 213,001 ล้านบาท 5 ส.ค. 2555 13:15 ไทยรัฐ