วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้อนหลังย้อนรอย--วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันดังกล่าวคือวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีทราบกันหรือไม่คะว่าคือวันอะไร นั่นแน่มีผู้ตอบถูกด้วย ใช่แล้วค่ะ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” นั่นเอง และแม้จะเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้ว แต่เรื่องของวันภาษาไทยคุณครูคิดว่าพูดเมื่อไรก็ยังไม่สายค่ะ

เรามาประเดิมกันที่ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติกันดีกว่าค่ะ วันภาษาไทยแห่งชาตินี้เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ทั้งยังห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนถือเป็นการร่วมกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยของเราตลอดไป จึงได้เสนอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น วันวิทยาศาสตร์, วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งในที่สุดก็มีมติให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาค่ะ 

แล้วเหตุผลใดที่ต้องเป็นวันที่ 29 กรกฎาคม ก็เพราะวันที่ 29 ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 โดยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."

คุณผู้อ่านที่รักคะ ปี 2505 นั่นหมายความว่า 50 ปีมาแล้ว พ่อหลวงพ่ออยู่หัวของเรายังทรงห่วงใยในภาษาไทยกันถึงเพียงนี้ เราในฐานะลูกหลานของชาติไทยก็ไม่ควรนิ่งนอนใจกับปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมรุมเร้าเข้ามาทำลายเอกลักษณ์ของชาตินะคะ เพราะเชื่อว่า 50 ปีให้หลังปัญหาต่างๆ ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวคุณครูเองในฐานะครูภาษาไทยคนหนึ่งขอแสดงความเห็นในมุมของตัวเองว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุดในความคิดของคุณครูคือ “ปัญหาการใช้ภาษาไทยคำ อังกฤษคำ” เพราะในสังคมปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าการเคลื่อนเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาตินั้น รุนแรงและมีอิทธิพลอย่างสูง ในบริษัท ในสถาบันการศึกษา ในกลุ่มองค์กรต่างๆ พูดไทยคำอังกฤษคำจนเป็นเรื่องปกติ คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ “บอสคอนเฟิร์มนะคะ” ในประโยคคำพูดนี้ มีคำไทยเพียงคำเดียวคือ นะคะ ทั้งประธานทั้งกิริยา เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นี่คือ “ความเคยชิน” และ “ความสะดวก” ค่ะ อยากบอกว่า “ความเคยชิน”  คือตัวการสำคัญในการทำลายภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ อันยาวนั้น และ “ความสะดวก” พูดเขียนมาขนาดนี้คุณครูลิลลี่เชื่อว่าหัวใจของคนไทยคนอ่าน ทุกท่านย่อมเข้าใจค่ะ และมั่นใจด้วยว่าจากนาทีนี้ไปแม้จะผ่านวันภาษาไทยไปแล้วแต่เราจะร่วมกันดูแล รักษาภาษาไทยของเราเอาไว้ให้ดีที่สุด เพื่อประเทศของเรา เพื่อภาษาไทยของเรา และเพื่อพ่อหลวงที่ทรงห่วงใยในภาษาไทยของเราค่ะ สวัสดี 

ครูลิลลี่
socialcam : krulilly
twitter : krulilly
instagram : krulilly
facebook : ครูลิลลี่
youtube : ครูลิลลี่

 

คุณครูลิลลี่

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ที่รักทุกท่าน ช้าไปหน่อย ล่าไปนิด แต่เรื่องที่จะนำมาเขียนให้ได้อ่านกันในครั้งนี้ ไม่เขียนคงไม่ได้ เพราะคุณครูลิลลี่กำลังจะเอาเรื่องของวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งมาบอกให้ฟัง กันค่ะ 2 ส.ค. 2555 18:52 ไทยรัฐ