วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่เฟ้นผู้บริหาร ร.ร. เริ่มใช้ปีหน้า

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบไฟเขียวเกณฑ์ใหม่เฟ้นผู้บริหาร ร.ร.สอบผ่าน 60% ได้ขึ้นบัญชีทุกคนแต่ปีนี้ยึดของเดิมก่อน...

 

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ค.ศ.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้ปรับเกณฑ์เพิ่มเติม โดยให้ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ขึ้นบัญชีไว้ทุกคน  มีอายุการขึ้นบัญชีไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชี โดยแยกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทั่วไปและ กลุ่มประสบการณ์ จะมีการประกาศเป็นบัญชีรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบัญชีระดับเขตพื้นที่การศึกษาแยกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ในกรณีบัญชีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีจำนวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาไม่พอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหมดบัญชีก่อน ให้ใช้บัญชีกลุ่มที่เหลือในการบรรจุและแต่งตั้งได้  ส่วนกรณีผู้ผ่านการสรรหาไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งและต้องถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีทั้งหมด แต่หาก สพฐ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยให้คงการขึ้นบัญชีของผู้ผ่านการสรรหาไว้ในลำดับเดิม เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้การสรรหาในครั้งหน้า ส่วนกรณีที่ผู้สอบรอง ผอ.และ ผอ.ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรม โดยให้ขึ้นบัญชีผู้สอบที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 นั้น ที่ประชุมเห็นว่าไม่สามารถทำได้ เพราะคงต้องยึด ตามประกาศเดิม อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับแก้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวที่จะใช้ในการสอบครั้งหน้าแล้ว

นางศิริพรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ตามที่ สพฐ.เสนอด้วย แต่ที่ประชุมยังไม่มีมติเห็นชอบและได้ขอให้นำกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความละเอียดรอบคอบ ในประเด็นต่างๆ เช่น ขนาดของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นต้น ส่วนการโยกย้ายครั้งใหม่นี้ให้ใช้เกณฑ์การย้ายเดิมไปก่อน ซึ่งจะเปิดให้ยื่นขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.นี้.

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบไฟเขียวเกณฑ์ใหม่เฟ้นผู้บริหาร ร.ร.สอบผ่าน 60% ได้ขึ้นบัญชีทุกคนแต่ปีนี้ยึดของเดิมก่อน... 31 ก.ค. 2555 23:58 1 ส.ค. 2555 00:06 ไทยรัฐ