วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบผู้ป่วยไข้เลือดออกปี55แล้ว กว่า2หมื่นราย ดับแล้ว27

ไข้เลือดออกปีนี้ป่วยแล้วร่วม 2 หมื่น ตาย 27 ราย กรมควบคุมโรคหวั่นฝนตกทุกวันเหตุน้ำขัง แพร่เชื้อโรคเร็วขึ้น เปิดสายด่วน 24 ชั่วโมงสอบถามสถานการณ์ปัญหา ....

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตัวอย่างการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนบ้านสวน ถนนติวานนท์ ซอย 45 แยกซอยทรายทอง 14 (ใหม่) จังหวัดนนทบุรี ว่า เดือนมิถุนายน และกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงกว่าเดือนอื่นๆ ของทุกปี จึงขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการป่วย และการตายของเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานของพวกเรา โดยเร่งรัดมาตรการปราบยุงลายพาหะของโรคด้วย วิธี 5 ป. ได้แก่ ปิด ฝาภาชนะใส่น้ำให้สนิท เปลี่ยน น้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ทุก 7 วัน ปล่อย ปลากินลูกน้ำ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้สะอาด ไม่รกรุงรังไม่ให้เป็นที่เพาะยุง และปฏิบัติตามมาตรการเป็นประจำต่อเนื่องทุก 7 วัน นอกจากจะดำเนินการปราบยุงแล้ว ต้องระวังไม่ให้ยุงกัด เช่น ทาโลชั่นป้องกันยุง นอนในมุ้ง หรือห้องมุ้งลวด หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มืด ๆ หรือที่มียุงมาก หากบุตรหลานของท่านป่วยมีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป เช็ดตัวและกินยาลดไข้แล้วไข้ยังไม่ลดนาน 2-3 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งเป็นอาการเบื้องต้นของไข้เลือดออก ไม่ต้องรอให้เกิดจุดเลือดใต้ผิวหนัง ให้รีบไปพบแพทย์เจาะเลือด ก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการช็อก และเสียชีวิต ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ ไข้เลือดออกมักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการเป็นหวัด เว้นแต่จะเป็นไข้ทั้งสองชนิดในเวลาเดียวกัน อาจจะมีอาการทั้งไอและมีน้ำมูกด้วย และหากเป็นไข้เลือดออกแล้ว ช่วงที่ไข้ลดลงในวันวันที่ 3-4 แต่ผู้ป่วยมีอาการซึมลง ดื่ม กินไม่ได้ ให้รีบกลับมาพบแพทย์เพื่อรักษาให้ทันท่วงที

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 5 ด้าน ดังนี้ 1. การเฝ้าระวังควบคุมโรคในทันทีที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2. ป้องกันไม่เกิดโรคซ้ำหรือเพิ่มมากขึ้น 3. การเข้าถึงบริการรักษาต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อลดการป่วยตาย 4. การสื่อสารความเสี่ยงต้องชัดเจนและทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานให้ความสำคัญและเกิดความร่วมมือ 5. การร่วมมือกับภาครัฐส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งทั้ง 5 มาตรการดังกล่าวต้องอาศัยเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน และประชาชนดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนการป่วยตายจากโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกพร้อมจัดอบรมฟื้นฟูการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกให้โรงพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งขอความร่วมมือโรงเรียน อบท. ชุมชน โรงแรม รีสอร์ต ร่วมกันทำบิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ โดยใช้ 5 ป. เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย โดยการเก็บขยะ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง และเก็บน้ำให้มิดชิด เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะของโรคอีกด้วย

ดร.นพ.พรเทพ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 24 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 25,351 ราย เสียชีวิต 27 ราย อัตราป่วย 39.69 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย 0.11 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจังหวัดนนทบุรีนั้น ตั้งแต่ 1 มกราคม - 24 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วย 193 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากที่สุดที่อำเภอเมือง 92 ราย รองลงมาเป็นอำเภอปากเกร็ด 61 ราย และบางบัวทอง 22 ราย ในชุมชนบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไม่มีผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนดั้งเดิม มีความร่วมมือของชุมชนดีมาก อยู่แบบพี่น้อง ชุมชนนี้เป็นชุมชนมุสลิมมี 80 ครัวเรือน มี อสม. 16 คน ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกนานกว่า 5 ปี โดย อสม.ทั้ง 16 คน ร่วมลงสำรวจโรคภัยไข้เจ็บของชุมชนทุกโรค สำรวจยุง และลูกน้ำเดือนละ 1 ครั้งหากพบบางบ้านมีลูกน้ำยุงลาย ได้ให้คำแนะนำ และแจกทรายกำจัดลูกน้ำบ้านละ 1 ถุง เพื่อหยอดตามแหล่งน้ำในบ้าน มีการพูดคุยเรื่องไข้เลือดออกทางเสียงตามสายในช่วงที่โรคระบาด ทำให้ชุมชนนี้ไม่มีผู้ป่วยจนถึงทุกวันนี้

ดร.นายแพทย์พรเทพ กล่าวต่อว่า ชุมชนบ้านสวนประสบความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจนไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ เกิดจากการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมแรงร่วมใจ จึงขอให้ชุมชนอื่นๆ ได้ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเช่นกัน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย 5 ปี หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0-2590-3333 นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังมีสายด่วนไข้เลือดออกสำหรับแพทย์ และพยาบาล โดยทีมงานแพทย์ และพยาบาลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้คำปรึกษาเรื่องการรักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง.

ไข้เลือดออกปีนี้ป่วยแล้วร่วม 2 หมื่น ตาย 27 ราย กรมควบคุมโรคหวั่นฝนตกทุกวันเหตุน้ำขัง แพร่เชื้อโรคเร็วขึ้น เปิดสายด่วน 24 ชั่วโมงสอบถามสถานการณ์ปัญหา .... 31 ก.ค. 2555 14:50 ไทยรัฐ