วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักวิทยาศาสตร์อินเดียจะไขปริศนา เหตุใดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล

โดย

นักวิทยาศาสตร์ภารตะ จะพยายามไขความลับใหญ่ของดินฟ้าอากาศ ให้รู้ว่าทำอย่างไรฝนฟ้าจึงจะตกต้องตามฤดูกาล โดยใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือวิเศษ

คณะนักวิทยาศาสตร์จะได้ช่วยกันสร้างแม่แบบคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องทำนายปริมาณฝน ซึ่งไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย ในฤดูฝน ผู้บริหารกระทรวงโลก วิทยาศาสตร์ นายไชเลศ นายกกล่าวว่า “ที่สุดแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝน ทุกคนต้องการน้ำ จะมีน้ำมากเท่าไหร่ซึ่งได้จากฝนเป็นส่วนใหญ่”

อินเดียเป็นชาติเกษตรใหญ่ที่สุดชาติหนึ่ง ปลูกข้าวเจ้า ข้าวสาลี ฝ้าย และอ้อย มากที่สุดในโลก หากปีไหนน้ำอุดมสมบูรณ์ ฐานะของชาวไร่ชาวนาก็พลอยดีไปด้วย พากันซื้อรถมอเตอร์ไซค์ และตู้เย็นกันเป็นแถว ตัวแทนของกสิกรอินเดียคนหนึ่ง พรรณนาว่า “ถ้าหากใครบอกได้ว่า ฝนฟ้าจะดีหรือไม่ดีให้รู้ตั้งแต่ต้นฤดูได้จะเป็นบุญคุณแก่ชาวไร่ชาวนามาก เพราะมันหมายถึงความเป็นความตายของพวกเรา”.

นักวิทยาศาสตร์ภารตะ จะพยายามไขความลับใหญ่ของดินฟ้าอากาศ ให้รู้ว่าทำอย่างไรฝนฟ้าจึงจะตกต้องตามฤดูกาล โดยใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือวิเศษ... 23 ก.ค. 2555 13:52 23 ก.ค. 2555 14:18 ไทยรัฐ