วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอศ.ปรับหลักสูตรอาชีวะ ปั้นเถ้าแก่น้อย

เลขาธิการ กอศ.เผยเตรียมปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้เด็กเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ทำงานระหว่างเรียน มีค่าตอบแทนให้ เรียนจบสามารถเป็นผู้ประกอบการรายย่อยด้วยตนเอง...

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจสถานภาพหลังการเรียนจบของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในสถานประกอบการต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เรียนจบสามารถเป็นผู้ประกอบการรายย่อยด้วยตนเอง โดยปรับหลักสูตรให้เด็กเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ โดยต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์ธุรกิจ รวมทั้งจะมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้คำแนะนำทุกสถานศึกษาทั้ง 416 แห่ง และ สอศ.จะตั้งศูนย์บ่มเพาะแบบบูรณาการสหวิชาชีพ 15 แห่ง แต่ละแห่งจะสร้างนักเรียน 10 คน เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายของแหล่งทุนต่างๆ

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า เมื่อเด็กทำงานระหว่างเรียน สอศ.จะมีค่าตอบแทนให้ และเมื่อจบไปก็ต้องการให้เด็กเป็นผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล ระหว่างเรียนนั้นจุดเด่นสิ่งหนึ่งที่ต้องกำหนดไว้คือการฝึกงาน จากเดิมจะส่งไปฝึกกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง แต่ครั้งนี้การฝึกงานจะให้ไปฝึกกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบความสำเร็จโดยปี 2555 โครงการจะเริ่มไม่กี่แห่ง แต่ปี 2556 จะเพิ่มที่ละ 10 แห่งเป็นอย่างน้อย.

เลขาธิการ กอศ.เผยเตรียมปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้เด็กเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ทำงานระหว่างเรียน มีค่าตอบแทนให้ เรียนจบสามารถเป็นผู้ประกอบการรายย่อยด้วยตนเอง... 23 ก.ค. 2555 12:36 23 ก.ค. 2555 13:20 ไทยรัฐ