วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันศิลปินไทยโชว์ผลงานโลก

นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตนได้รับรายงานจากนายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ว่าได้หารือกับนายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ประจำนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการสนับสนุนศิลปินและศิลปะไทยสาขาต่างๆ ให้มีโอกาสไปแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานในประเทศออสเตรเลียมากขึ้น  เพราะนครซิดนีย์มีความตื่นตัวด้านการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างสูง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยควรสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับประเทศนี้ เช่น การส่งศิลปินสาขาประติมากรรมร่วมแสดงในงานมหกรรมประติมากรรมบนชายหาด  Sculpture by the sea ซึ่งจะจัดปลายปี 2555 นอกจากนี้ ตนได้มอบหมายให้ สศร.จัดทำแผนพัฒนาศิลปินเยาวชน  เพื่อให้ศิลปินเยาวชนได้ศึกษาดูงานนิทรรศการในต่างประเทศ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างเสริมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งนำมา พัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานตัวเองให้ไปสู่เวทีระดับนานาชาติ.

พราะนครซิดนีย์มีความตื่นตัวด้านการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างสูง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยควรสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับประเทศนี้ ... 23 ก.ค. 2555 02:21 ไทยรัฐ