วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สาธิตลงแขกดำนาที่ดินราคา 90 ล้านในแม่สอด

อ.แม่สอด จ.ตาก จัดโครงการทำนาข้าวอินทรีย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปี 55 สาธิตการทำนาที่ดินแพงที่สุดในแม่สอด ราคาประมาณ 90 ล้านบาท เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนา...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก พร้อมรองนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธี ตามโครงการ “ทำนาข้าวอินทรีย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2555 ที่บริเวณแปลงสาธิตการทำนา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ถนนสายเอเชีย เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยที่ดินแปลงนี้มีประมาณ 3 ไร่ ซึ่งเป็นจุดที่มีราคาที่ดินแพงที่สุดในแม่สอด ราคาประมาณ 90 ล้านบาท ซึ่งเจ้าของที่ดินอนุญาตให้โรงเรียนวัดดอนแก้ว ใช้เป็นแปลงสาธิตการทำนาอินทรีย์มาได้ 6 ปี โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียน ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน


ทั้งนี้ เพื่อสืบสานความเป็นคนไทย-ชาวนาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมและการทำนาของเกษตรกรชาวนามาแต่โบราณกาล และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการเรียนรู้กระบวนการทำนาข้าวอินทรีย์ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสวงหาวิธีการทำนาข้าว เพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มเติมให้เต็มศักยภาพ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การฝึกและปฏิบัติในสภาพการทำนาจริง โดยมีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่สังคมและนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และแม่สอดคือศูนย์กลางและประตูของเอเชีย.

 

อ.แม่สอด จ.ตาก จัดโครงการทำนาข้าวอินทรีย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปี 55 สาธิตการทำนาที่ดินแพงที่สุดในแม่สอด ราคาประมาณ 90 ล้านบาท เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนา... 21 ก.ค. 2555 16:04 ไทยรัฐ