วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยส่งนิสิต-นศ.เป็นครูอาสา แก้ปัญหาร.ร.ขนาดเล็ก

สมศ.แจงเหตุโรงเรียนขนาดเล็กไม่ผ่านเกณฑ์อื้อ เตรียมประสานมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเป็นครูอาสา จัดค่ายกิจกรรม ใช้ความรู้จากชุมชนสร้างวิชาใหม่...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ.ได้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 พ.ศ.2554-2558 และพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้น สมศ.จัดทำข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากภูมิหลังของนักเรียนบางกลุ่ม ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะทำงานอยู่อีกพื้นที่ ต้องอยู่กับปู่ย่า ตายาย บางกลุ่มฐานะยากจน บางกลุ่มย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่ และบางกลุ่มไม่ได้พูดภาษาไทย

ทั้งนี้ เมื่อสอบวัดผลจึงกระทบต่อคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจโรงเรียนขนาดเล็กมาก ทั้งยังพบโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น เฉพาะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขาดอยู่กว่า 10,000 คน สมศ.จึงเสนอให้โรงเรียนขนาดเล็กก้าวข้ามขีดจำกัด โดยประสานสถาบันอุดมศึกษาขอนิสิต นักศึกษา มาเป็นครูอาสา หรือสร้างเครือข่าย โดยเน้นจัดค่ายพัฒนาครู นักเรียน และให้คนในชุมชนที่มีองค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น ปู่ย่า ตายาย มาสอนในวิชาที่ตนเองมีความรู้ ส่วนงบประมาณก็ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ควรนำ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน กลับมาใช้ เพื่อสร้างศรัทธา และช่วยระดมทุนพัฒนาโรงเรียนต่อไป.

สมศ.แจงเหตุโรงเรียนขนาดเล็กไม่ผ่านเกณฑ์อื้อ เตรียมประสานมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเป็นครูอาสา จัดค่ายกิจกรรม ใช้ความรู้จากชุมชนสร้างวิชาใหม่... 16 ก.ค. 2555 11:50 16 ก.ค. 2555 13:24 ไทยรัฐ