วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยเหยื่อพ่อ-ตร.-แท็กซี่ข่มขืน อยู่ในกระบวนการคุ้มครองเด็ก

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ย้ำเด็กปทุมธานีถูกพ่อข่มขืน อยู่ในกระบวนการคุ้มครองเด็ก วอนอย่าซ้ำเติม หวั่นเด็กได้รับผลกระทบ…

กรณีเด็กหญิงวัย 15 ปี ถูกพ่อแท้ๆ ข่มขืนตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ทั้งยังถูกตำรวจรวมทั้งแท็กซี่ลวงไปขืนใจที่ จ.ปทุมธานีนั้น นายชินทัต วิภาธวัช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ขณะนี้เด็กอยู่ในกระบวนการคุ้มครองเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ปทุมธานี รวมถึงผู้ที่เด็กให้ความไว้วางใจดูแลอย่างดี ซึ่งข้อเท็จจริงต่างๆ คงไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ เพราะยังอยู่ในกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องจริงเป็นอย่างไรอยู่ที่ความร่วมมือของทุกฝ่าย สภาพแวดล้อม และจิตใจเด็กว่าพร้อมจะให้ข้อมูลแค่ไหน อย่างไรก็ตาม ฝากถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวที่ล่อแหลม เพราะเราต้องให้ความคุ้มครองเด็กให้มากที่สุด เด็กคนหนึ่งจะผิดหรือถูกก็ต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเด็ก และการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่นั้น ยิ่งนำเสนอมากก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมเด็กมากขึ้น จึงอยากฝากให้ทุกฝ่ายคำนึงด้วย

ด้านนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ข่าวการทำร้ายเด็กที่เกิดขึ้น สังคมต้องตระหนักว่าอย่าทำอะไรที่เป็นการซ้ำเติมเด็กมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาเด็กต่างๆ ที่เกิดขึ้น คงต้องมีการศึกษาเชิงลึกเป็นกรณีเฉพาะราย เพื่อเป็นเครื่องมือในการหามาตรการป้องกัน แต่ไม่ใช่ศึกษาเพื่อนำมาเปิดเผย ทั้งนี้สังคมสมัยใหม่ที่เปิดกว้างและมีสิ่งยั่วยุมากมาย ทุกฝ่ายจึงต้องตระหนักและสร้างมาตรการปกป้องคุ้มครองเด็ก รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กห่างไกลจากพฤติกรรมเสี่ยง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ย้ำเด็กปทุมธานีถูกพ่อข่มขืน อยู่ในกระบวนการคุ้มครองเด็ก วอนอย่าซ้ำเติม หวั่นเด็กได้รับผลกระทบ… 11 ก.ค. 2555 15:12 ไทยรัฐ