วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมประมงยกระดับฟาร์มเพาะปลานิล เพื่อการส่งออก

กรมประมงเตรียมยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่างแดนที่มีจำนวนมากขึ้น พร้อมจัดเทศกาลกินปลานิล 10 จังหวัด รวมองค์ความรู้ปราชญ์ปลานิลทั่วประเทศ 50 รายให้ความรู้...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง กล่าวว่า ในขณะนี้การเพาะเลี้ยงปลานิลได้ขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ ทำให้ปลานิลกลายเป็นปลาน้ำจืดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของไทย เนื่องจากตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ยังมีความต้องการปลานิลในปริมาณสูง จึงส่งผลให้แนวโน้มการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ยังมีลู่ทางที่แจ่มใส ทั้งนี้ หากได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเพาะเลี้ยงจนถึงการแปรรูป โดยคำนึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานเป็นสำคัญ เชื่อว่าจะช่วยยกระดับให้สินค้าปลานิล มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากและสามารถนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตปลานิล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กรมประมงจึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออกขึ้น โดยรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลทั่วประเทศ จำนวน 50 ราย ใน 50 จังหวัด เพื่อเผยแพร่เทคนิคการเลี้ยงที่เพิ่มคุณภาพผลผลิตปลานิล และพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลให้เกิดความเข็มแข็ง สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด โดยการจัดเทศกาลกินปลานิล ประจำปี 2555 ขึ้นในจังหวัดตามภาคต่างๆ10 จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงกระบวนการผลิตปลานิลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน GAP และหันมาบริโภคปลานิลเพิ่มขึ้น.

กรมประมงเตรียมยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่างแดนที่มีจำนวนมากขึ้น พร้อมจัดเทศกาลกินปลานิล 10 จังหวัด รวมองค์ความรู้ปราชญ์ปลานิลทั่วประเทศ 50 รายให้ความรู้... 5 ก.ค. 2555 15:03 5 ก.ค. 2555 15:43 ไทยรัฐ