วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอนเด็กให้เป็นคนดี

ยุทธศาสตร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ โรง ทศวรรษที่ ๓ สานเจตนารมณ์ผอ.กำพล วัชรพล

“...อยากขอความร่วมมือครูทั้งหลาย ให้สอนเด็กให้เป็นคนดี ต่อไป ภายหน้า ถ้ามีคนทำดี ทำประโยชน์แก่สังคม และถ้าถามว่าคนนั้น
จบมาจากไหน ถ้าตอบว่าจบจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ผมจะภูมิใจมาก...”

ผอ.กำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ เปิดใจกับผู้บริหารและครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคอีสานเมื่อ 30 ปีก่อน

จากคำกล่าวของ ผอ.กำพล ในครั้งนั้น ได้จุดประกายแนวคิด การสร้างคนดีกลับคืนสู่สังคม และกลายเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ในทศวรรษที่ 3 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 โรงทั่วประเทศ

“เราพิจารณาว่า สังคมทุกวันนี้วุ่นวายมาก สังคมไม่มีความสุข เพราะคนดีน้อยลง คนไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่มีจิตสาธารณะ ไม่รู้จักการให้อภัย ไม่รู้จักการขอโทษ เราจึงมีความคิดว่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ฝึกฝน อบรม จะสามารถทำอย่างไรเพื่อให้คนในสังคมดีขึ้น ก็คิดว่าควรต้องพัฒนาเด็กนักเรียนของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ซึ่งเท่ากับเป็นการสานเจตนารมณ์ของ ผอ.กำพล วัชรพล ด้วย ขณะเดียวกันทางสภาการศึกษาก็มีการออกยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2561 ในแนวทางเดียวกัน แต่ถึงวันนี้ก็ยังมีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม จึงหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา กรรมการร่วมพัฒนาสถานศึกษา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า

เราจะฟื้นฟูวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเช่นที่เคยมีการเรียนการสอนในอดีต” นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวถึงที่มาของการบรรจุกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดีเป็นหลักสูตรหนึ่งของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 โรงเรียนทั่วประเทศ

นายมานิจ ยังระบุด้วยว่า ทุกวันนี้เด็กมักจะเรียนอะไรที่ไกลตัวสังคม ในปัจจุบันยิ่งนับวันยิ่งตกต่ำและน่าห่วงใยมากขึ้นเรื่อยๆ คนส่วนใหญ่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งมีตัวอย่างที่เห็นชัดเจน ทั้งเรื่องของการจราจร คดีอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เด็กตีกัน ที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมกับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นถึงขั้นฆ่ากัน ส่งผลกระทบให้คนบริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต การฟื้นฟูวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมน่าจะช่วยทำให้เด็กเป็นคนดีเพื่อสร้างสังคมให้อยู่อย่างมีความสุข โดยจะให้ครูทุกคนบูรณาการเสริมเข้าไปในการสอนเด็กในทุกๆ วิชาด้วยและต้องไม่ใช่การสอนแบบให้ท่องจำ และให้เรียนเฉพาะในชั่วโมงเรียนเท่านั้น แต่ต้องทำให้เกิดบรรยากาศที่เด็กรู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต  ขณะที่ครูเองก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็กำหนดให้หลักสูตรวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิชาที่นักศึกษาปี 1 ทุกคณะต้องเรียน

ขณะที่ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวว่า มูลนิธิไทยรัฐได้ประกาศให้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ใช้แผนยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 ในปีการศึกษา 2555-2558 โดยมีพันธกิจ 2 ด้าน คือ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ครู นักเรียน และส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่เป็นจุดเน้นคือ หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา คนดีศรีไทยรัฐและพัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี

“โดยเฉพาะวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ที่ห่างหายไปก็จะนำกลับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในการสร้างคนดี โดยจัดทำคู่มือการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในเชิงกระบวนการ มีการพัฒนาสร้างเสริม ฝึกฝนคุณลักษณะความเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามวัยวุฒิ ที่สำคัญคือเป็นการจุดประกายให้ทุกส่วนของสังคมร่วมสร้างความเป็นพลเมือง โดยจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ” เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ กล่าว

ยิ่งหันมามองอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของชาติคือเรื่องการทุจริตคอรัปชันก็ยิ่งน่าตกใจ เพราะข้อเขียนจาก คอลัมน์เหะหะพาที โดย “ซูม” ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2555 เรื่อง เป็น ห่วงเยาวชนไทย : ยอมรับรัฐบาลคอรัปชัน  ซึ่งหยิบยกผลการสำรวจของสำนักเอแบคโพล ว่า คนไทยสามารถยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชันได้เพียงแต่ขอให้ตนเองได้รับประโยชน์ด้วยเท่านั้น โดยสำรวจครั้งแรก เดือน ม.ค. 2554 มีผู้ยอมรับได้สูงถึง 64% ปลายปี 2554 มีการสำรวจอีกครั้งสูงขึ้นไปที่ 64.4% และช่วงต้นปีนี้ เดือน ม.ค.2555 ก็สูงขึ้นไปอีกเป็น 64.7% แม้ครั้งหลังสุดจะลดลงบ้าง แต่ก็ยังอยู่ที่ 63.4% ที่น่าตกใจมากก็คือกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีอัตรายอมรับรัฐบาลคอรัปชันสูงถึง 66.4% หรือสูงกว่าผลการสำรวจโดยเฉลี่ยด้วยซ้ำ

ตบท้ายคอลัมน์นี้ ยังระบุด้วยว่า ได้เขียนไว้แล้วว่ามูลนิธิไทยรัฐตัดสินใจที่จะนำหลักสูตร “หน้าที่พลเมือง...ศีลธรรม” กลับมาใช้ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 แห่งอีกครั้ง และจะประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ที่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงปลายเดือนนี้  ผมอยากให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศหันมาเรียนและสอนความเป็นพลเมืองดีและการคิดดีทำดีกันอย่างจริงจัง  เราจะต้องเพาะบ่มให้เยาวชนของเราตระหนักให้จงได้ว่ารัฐบาลคอรัปชันเป็นรัฐบาลเลว...ไม่ควรจะยอมรับเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว ไม่ว่าประชาชนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ตามจากรัฐบาลนั้นๆ ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่มีความเชื่อหรือยึดในหลักที่ว่า รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญโดยไม่มีสิทธิ์คอรัปชันแม้แต่บาทเดียว...ละก็ ประเทศของเราจะอยู่รอดได้อย่างไรล่ะครับ

สำหรับแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 3 นี้ จะมีพิธีลงนามประกาศใช้ โดย คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ และ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ซึ่งในโอกาสดังกล่าวจะมีการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “นักเรียนไทยรัฐวิทยาวันนี้ คือคนดีของสังคมวันหน้า” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อุปนิสัยศึกษา” และมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี ทั้งมีการแสดงนิทรรศการมากมาย ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมได้ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส นครราชสีมา

ถึงเวลาหยุดสิ่งเลวร้ายที่กัดกร่อนสังคมไทย ด้วยการร่วมมือกันสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้อง ให้เยาวชนไทยเสียตั้งแต่วันนี้กันเถอะ.

ทีมการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ โรง ทศวรรษที่ ๓ สานเจตนารมณ์ผอ.กำพล วัชรพล... 25 มิ.ย. 2555 14:11 25 มิ.ย. 2555 14:11 ไทยรัฐ