วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย.เช็กเข้มยันไทยไม่ได้นำเข้านมปนเปื้อนสารปรอทจากจีน

อย. ยันไทยไม่มีการนำเข้านมจากจีนที่ตรวจพบสารปรอทปนเปื้อน สั่งเฝ้าระวังการนำเข้านมอย่างเข้มงวดและสุ่มตัวอย่างเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เตือนให้ระมัดระวังการซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือดูฉลากวันหมดอายุ อย่าซื้อแบบแบ่งใส่ถุงเด็ดขาดอาจมีเชื้อโรคปน...

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2555 ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผย กรณีทางการจีนตรวจพบสารปรอทในระดับที่ไม่ปกติ ในนมผงสำหรับเด็กสูตรชวนหยูของหยี่ลี่ อินดัสทรี่ กรุ๊ป (YILI INDUSTRY GROUP) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสมอง หัวใจ ไต ปอด และระบบภูมิคุ้มกัน ว่า บริษัทดังกล่าวได้เรียกเก็บนมผงสูตรดังกล่าวที่ผลิตตั้งแต่เดือนพ.ย. 2554 ถึงพ.ค. 2555 กลับคืนทั้งหมด และหลังจาก อย.ทราบข่าวได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้านม พบว่าประเทศไทยไม่มีการนำเข้านมที่ผลิตโดยหยี่ลี่ อินดัสทรี่ กรุ๊ป แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ยังได้สั่งการให้ด่านอาหารและยาทั่วประเทศเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้าจากประเทศจีนอย่างเข้มงวด โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้าจากประเทศจีน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงขอให้ผู้ปกครองผู้บริโภควางใจ และให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อนม ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้รับเครื่องหมาย อย. มีวัน เดือน ปีที่หมดอายุ และมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม อย่าซื้อผลิตภัณฑ์นมผงที่แบ่งบรรจุใส่ถุงโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะไม่ทราบแหล่งที่มาของนมแล้ว ยังอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคในนมอีกด้วย

พร้อมย้ำว่า ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ขอให้ผู้บริโภคพิจารณาข้อมูลส่วนอื่นๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนตัดสินใจซื้อ อาทิ การแสดงฉลากภาษาไทย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/นำเข้า แสดงวันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ตัวผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่าย เป็นต้น และหากสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยหรือไม่ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ : 1556@fda.moph.go.th

อย. ยันไทยไม่มีการนำเข้านมจากจีนที่ตรวจพบสารปรอทปนเปื้อน สั่งเฝ้าระวังการนำเข้านมอย่างเข้มงวดและสุ่มตัวอย่างเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เตือนให้ระมัดระวังการซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือดูฉลากวันหมดอายุ อย่าซื้อแบบแบ่งใส่ถุงเด็ดขาดอาจมีเชื้อโรคปน... 20 มิ.ย. 2555 12:41 20 มิ.ย. 2555 13:18 ไทยรัฐ