วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชานิยมรอบ2 ผู้สูงอายุ แจกเบี้ยยังชีพ

นายอิสสระ สมชัย

พม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยสูงอายุรอบสอบถึงสิ้นส.ค. ใจดีจ่ายค่าทำศพคนแก่รายละ 2 พัน  กว่าล้าน คนพิการจ่อได้รับอานิสงส์ นายกฯสัญญาให้เบี้ยกับผู้พิการทุกคนที่ขึ้นทะเบียนและมีสมุดประจำ ตัวตั้งแต่ต้นปี 2553 

วันที่ 17 ส.ค.ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า พม.กำหนดเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอบสองให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 30 ก.ย.2552 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค.2492 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ครบ 60 ปีและไม่ได้ลงทะเบียนรอบแรกได้ลงทะเบียนด้วยเช่นกัน โดยสามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาทได้ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือสำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ส.ค.2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิภายในวันที่ 15 ก.ย.และรับเงินวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป  

นายอิสสระ กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2552 มีผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพไปแล้วทั้งสิ้น 5,963,089 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเมื่อ เดือนก.ย.2552-ก.ย.2552 จำนวน 3,576,661 คน ที่เหลือเป็นผู้สูงอายุที่รับสิทธิอยู่เดิม และคาดว่าในปีงบประมาณ 2553 จะมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ประมาณ 906,371 คน ยืนยันว่าผู้มีสิทธิทุกคนจะได้รับเบี้ยยังชีพไปตลอดชีพ  หากพื้นที่ใดยังมีปัญหาจ่ายเบี้ยยังชีพล่าช้าหรือยังไม่ได้รับ หรือมีการหักค่าหัวคิวใดๆ ขอให้ร้องเรียนมายังศูนย์ประชาบดี โทรศัพท์หมายเลข1300 หรือร้องเรียนที่ตนโดยตรง อย่างไรก็ตามตนมีแนวคิดที่จะให้มีการจ่ายเงินผ่านธนาคารรัฐโดยตรงไม่ต้องผ่า นองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งจะหาทางพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวต่ออีกว่า พม.ได้แก้ไขประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยทุกคนได้รับสิทธิค่าจัดการศพรายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้บุตรหรือญาติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาค ให้นำหลักฐาน ประกอบด้วยสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุและผู้ยื่นคำขอ ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือที่อบต.ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนทั้ง 12 เขต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ประชาบดี โทรศัพท์หมายเลข 1300 

นายอิสสระ กล่าวด้วยว่ารัฐบาลยังมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้พิการทุกคน โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าจะให้เบี้ยความพิการกับผู้พิการทุกคนที่ขึ้นทะเบียนและมีสมุดประจำ ตัวตั้งแต่ต้นปี 2553 จึงมอบหมายให้พม.สำรวจจำนวนผู้พิการที่ยังไม่ได้เบี้ยความพิการและรณรงค์ให้ มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้มีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 8 แสนคน ในจำนวนนี้รัฐบาลได้จ่ายเบี้ยความพิการให้ไปเพียง 2.6 แสนคน ขณะที่ผู้พิการมีกว่า 1 ล้านคน  ต้องเร่งรณรงค์ให้ผู้พิการมาขึ้นทะเบียน โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเฉพาะที่ พมจ.เท่านั้น แต่สามารถขึ้นละเบียนได้ที่อปท.และโรงพยาบาล

พม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยสูงอายุรอบสอบถึงสิ้นส.ค. ใจดีจ่ายค่าทำศพคนแก่รายละ 2 พัน กว่าล้าน คนพิการจ่อได้รับอานิสงส์ นายกฯสัญญาให้เบี้ยกับผู้พิการทุกคนที่ขึ้นทะเบียนและมีสมุดประจำ ตัวตั้งแต่ต้นปี 2553 17 ส.ค. 2552 16:07 17 ส.ค. 2552 16:21 ไทยรัฐ