วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.อุบลฯวุ่น คณาจารย์-ลูกจ้างรวมตัวขับไล่อธิการบดี

เหล่าคณาจารย์ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมตัวขับไล่อธิการบดี เผยผลงานไม่ประจักษ์ ภาพลักษณ์ตกต่ำ ขัดวัฒนธรรมองค์กร ด้านอธิการบดีเชื่อมีเบื้องหลังซับซ้อน หลังจากตนสอบเรื่องการทุจริตในมหาวิทยาลัย...

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555 ที่ตึกอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีเหล่าคณาจารย์ ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวนกว่า 20 คน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว-ดำ ร้องเพลงประจำสถาบัน มาร่วมชุมนุมถือป้ายข้อความ "มืดมน ม.อุบลฯ" และ "เราชาว ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการบริหาร ม.อุบลฯ" ก่อนที่ ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ไท แสงเทียน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นตัวแทนกล่าวว่า การมารวมตัวกันของพวกตนในครั้งนี้ เนื่องจากอธิการบดีคนปัจจุบัน คือ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ได้บริหารมหาวิทยาลัยมาร่วม 2 ปีนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เกิดความเสื่อมถอยอย่างรุนแรง เนื่องจากอธิการบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นผู้ไม่มีวิสัยทัศน์และขาดความเป็นผู้นำ ทำให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อบุคคลภายนอกตกต่ำอย่าน่าใจหาย

ทั้งนี้ ด้านหลักสูตรและคณะวิชา มีการปิดหลักสูตร งดรับนักศึกษา และจำกัดการรับนักศึกษาในหลายหลักสูตร และที่สำคัญที่สุดคือ ผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีมีคำสั่งไล่ออกและปลดออกบุคลากรไปแล้วถึง 4 คน คือ อดีตคณบดีคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ ถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากการลงนามที่ผิดพลาดในเอกสารทางการเงิน ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ใน กพอ. และปลดอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อ.สุภชัย หาทองคำ) อดีตผู้อำนวยการกองคลัง (นางรัชนี นิคมเขตต์) และหัวหน้างานการเงินกองคลัง (นางสายฝน สำราญ) ออกจากราชการ ข้อหากระทำการผิดวินัยร้ายแรง ทั้งที่ผลการสอบสวนมิได้พบประเด็นในการมีส่วนร่วมในการทุจริต แต่กลับมีการลงโทษขั้นรุนแรงดังกล่าว จนทำให้บุคลากรเสียขวัญ กำลังใจในการทำงาน สะเทือนถึงรากแก้วของวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร

"พวกตนจึงมีการรวบรวมรายชื่อคณาจารย์และบุคลากร ได้ 50 คน และนักศึกษาอีก 286 คน หวังพึ่งสภามหาวิทยาลัยได้โปรดดำเนินการถอดถอนอธิการบดีต่อไป โดยมี รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นตัวแทนในการรับข้อมูลทั้งหมด เพื่อส่งมอบให้ ศ.(พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจสอบและดำเนินการ"

ด้าน รศ.ดร.นงนิตย์ เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า การเรียกร้องดังกล่าวน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัยหลายโครงการ จากการบริหารงานของผู้บริหารชุดที่ผ่านมา และผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวก็เป็นอดีตรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของการบริหารงานชุดที่ผ่านมาด้วย จึงน่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจทำให้มีการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ เพื่อให้มีการถอดถอนตนได้สำเร็จ จะทำให้การดำเนินการสอบสวนและติดตามเพื่อรักษาประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องหยุดชะงัก หรือล้มเลิกไป เช่น การบริหารงานของชุดที่ผ่านมามีการนำเงินของมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทดรองจ่ายของอธิการบดีมาเปิดบัญชีส่วนตัว และใช้จ่ายโดยขาดการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ พร้อมทั้งมีการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการบริการด้านวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยไม่นำเข้ามาอยู่ในการดูแลของกองคลัง และไม่มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายทางการเงินและบัญชี แต่มีการนำเงินออกไปใช้กว่า 34 ล้านบาท โดยไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

"เมื่อตนเข้ามาบริหารงานก็พบความผิดปกติดังกล่าว จึงมีการตรวจสอบไปตามขั้นตอน ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการต่อไป อีกทั้งการดำเนินการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารงานของตน สามารถชี้แจงข้อเท็จจริง มีเอกสารอ้างอิงความถูกต้องได้ทุกเรื่อง จึงไม่หวั่นต่อการออกมาเคลื่อนไหวดังกล่าว และในวันที่ 21 มิย.นี้ เวลา 13.30 น. จะมีการเปิดเวทีประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริประภา เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่สาธารณชนและนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน สามารถร่วมรับฟังและสอบถามได้ทุกกรณี" รศ.ดร.นงนิตย์ กล่าว.

 

เหล่าคณาจารย์ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมตัวขับไล่อธิการบดี เผยผลงานไม่ประจักษ์ ภาพลักษณ์ตกต่ำ ขัดวัฒนธรรมองค์กร ด้านอธิการบดีเชื่อมีเบื้องหลังซับซ้อน หลังจากตนสอบเรื่องการทุจริตในมหาวิทยาลัย... 15 มิ.ย. 2555 17:56 ไทยรัฐ