วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.สธ.ขู่เชือดคลินิก-รพ.เอกชนโฆษณาอวดอ้างเกินจริง

สาธารณสุขสั่งโรงพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาล-คลินิกเอกชน ทั่วประเทศต้องให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามโอ้อวดเกินจริง และเพื่อรองรับเปิดเสรีอาเซียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ เผยในรอบ 3 ปี เอาผิดสถานพยาบาลไปแล้ว 61 คดี ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาต ลักลอบทำแท้ง และศัลยกรรม...

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ภายหลังเปิดสัมมนาผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและตัวแทนจากคลินิก โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า ขณะนี้รูปแบบบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเป็นบริการเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพราะประชาชนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งความสวยความงาม จึงมีนโยบายคุ้มครองประชาชนทุกคนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน ทั่วประเทศทั้งหมด 19,149 แห่ง ในจำนวนนี้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 4,161 แห่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด ห้ามโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย แสดงถึงความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

ส่วนในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินคดีผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ รวมจำนวน 61 คดี ส่วนใหญ่เป็นคลินิกที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต รองลงมาการลักลอบทำศัลยกรรม ลักลอบทำแท้ง และหมอที่ทำการรักษาไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนผ่านสายด่วนระบบบริการสุขภาพหมายเลข 0-2193-7999 ในรอบ 8 เดือนตั้งแต่ ต.ค. 2554-พ.ค. 2555 ทั้งหมด 104 เรื่อง ในจำนวนนี้ร้องเรียนคลินิก 45 เรื่อง และมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯไปแล้ว 14 คดี

ทั้งนี้ คลินิกที่เปิดโดยไม่รับอนุญาต มักอ้างว่าการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ทำให้เกิดปัญหาไม่มีใบอนุญาตภายหลังการเปิดสถานพยาบาลตามมา จึงให้สำนักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้เร็วขึ้น จากเดิม 3 เดือน เหลือภายใน 1 เดือน หลังยื่นขอใบอนุญาต ซึ่งผู้ยื่นขอต้องเตรียมความพร้อมต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วย และหากพบคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนรายใด เปิดบริการก่อนได้รับใบอนุญาต หรือโฆษณาอวดอ้างเกินจริง จะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สาธารณสุขสั่งโรงพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาล-คลินิกเอกชน ทั่วประเทศต้องให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามโอ้อวดเกินจริง และเพื่อรองรับเปิดเสรีอาเซียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ เผยในรอบ 3 ปี เอาผิดสถานพยาบาลไปแล้ว 61 คดี ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาต ลักลอบทำแท้ง และศัลยกรรม... 15 มิ.ย. 2555 10:41 15 มิ.ย. 2555 12:15 ไทยรัฐ