วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยเปิดโรงพักจำลองในร.ร.อุตรดิตถ์ค้นหาผู้เสพยา

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เปิดโครงการกิจกรรมโรงพักจำลองในสถานศึกษา รณรงค์ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนเรียนรู้งานจริงจากโรงพัก...

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2555 ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.ต.พิเชษฐ วัฒนลักษณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมโรงพักจำลองในสถานศึกษา พร้อมตัดริบบิ้นเปิดเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดในสถานศึกษา ประจำปี 2555 โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายเฉลิมชัย เปิดเผยว่า โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมโรงพักจำลองในสถานศึกษา ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้ ได้กำหนดกลยุทธ์ให้มีการจัดกิจกรรมดำเนินงานของนักเรียน นักศึกษาในรูปแบบคณะ ทำงานโรงพักจำลองในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและลดปัญหาเสี่ยงที่เป็นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด เพื่อให้บุคลากรของโรงพักจำลอง ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้รับเลือกมาทำหน้าที่ต่างๆ ในโรงพักจำลอง มีความรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน ได้แก่ บทบาทหน้าที่โรงพักจำลอง เทคนิคการสืบสวน สอบสวน หลักการป้องกันปราบปราม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และจราจร

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากโรงเรียนระดับมัธยม 19 แห่ง ทั่วทั้ง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อผู้ผ่านการอบรมกลับไปปฏิบัติงาน จะมีผลต่อการขับเคลื่อนการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ข้อ 9.3.2.2 ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการปฏิบัติกิจกรรมโรงพักจำลองของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย.

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เปิดโครงการกิจกรรมโรงพักจำลองในสถานศึกษา รณรงค์ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนเรียนรู้งานจริงจากโรงพัก... 14 มิ.ย. 2555 11:50 14 มิ.ย. 2555 12:41 ไทยรัฐ