วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไทย'ห่วยแก้ค้ามนุษย์ เสี่ยงมะกันลดความช่วยเหลือ

พม.เผยไทยเสี่ยงถูกสหรัฐฯ ระงับความช่วยเหลือ และได้รับผลกระทบด้านการส่งออก เหตุแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ลดอันดับมาอยู่ที่ Tier 3...

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่โรงแรมอโนมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการริเริ่มและโอกาสในการกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับแนวทางการคัดแยกผู้เสียหาย และแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยนางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในพิธีเปิดว่า ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่างประสบปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งความร่วมมือในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา รวมถึงการเพิ่มพูนองค์ความรู้จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและระหว่างประเทศ จะเป็นการสร้างมาตรฐานวิธีการแก้ปัญหาให้เกิดผลสำเร็จ

นางระรินทิพย์ กล่าวด้วยว่า จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา (Trafficking in Persons Report : TIP Report) ซึ่งไทยถูกลดระดับความน่าเชื่อถือในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List ในปี 2553-2554 ซึ่งตามกฎหมาย TIP Report กำหนดว่า หากประเทศใดถูกจัดระดับ Tier 2 ติดต่อกัน 2 ปี มีความเสี่ยงที่จะถูกลดระดับเป็น Tier 3 ที่อาจจะถูกระงับการให้ความช่วยเหลือ ที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษยธรรม และส่งผลต่อสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งการจัดอันดับในปี 2555 นี้ โอกาสที่ไทยจะอยู่ระดับ Tier 3 ก็มีความเป็นไปได้ตามข้อกำหนดของ TIP Report และผู้ที่จะยกเว้นการจัดระดับได้ คือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินการในทุกด้าน ที่ถูกจับตาและได้ส่งแผนการดำเนินงานชี้แจงไปยังสหรัฐอเมริกาแล้ว ทั้งเรื่องของกระบวนการคัดแยกเหยื่อ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่บางคนที่มีส่วนกระทำผิด มาตรการตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมและสถานประกอบต่างๆ อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาไม่ใช่ พม.ดำเนินการเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศต้นทางของเหยื่อค้ามนุษย์ ที่ต้องให้ความรู้แก่ผู้เสี่ยงเป็นเหยื่อ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ด้านนายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า หลายครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เข้าใจว่าเป็นคดีค้ามนุษย์ หรือการลักลอบเข้าเมือง และไม่อยากให้เสียเวลา ก็จะตัดสินเป็นการลักลอบเข้าเมือง เพื่อผลักดันออกนอกประเทศ เพราะคดีค้ามนุษย์จะต้องใช้เวลาพิจารณา และคัดแยกเหยื่อเพื่อเป็นพยานในการสอบสวนไปถึงต้นตอ แต่จะโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ เพราะหลายครั้งก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากเหยื่อ เพราะไม่ต้องการเสียเวลา และเมื่อถูกส่งกลับก็มีโอกาสกลับมาได้อีก

อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐอเมริกาจัดระดับให้ไทยอยู่ใน Tier 2 ติดต่อกัน 2 ปี ต้องยอมรับว่าการดำเนินการบางด้านของเรายังบกพร่อง แต่อีกส่วนคือข้อมูลตัวเลขของเหยื่อค้ามนุษย์ ที่มักผูกโยงไปกับการลักลอบเข้าเมือง และถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบทำให้มองว่า เรามีปัญหามาก แต่หากไทยถูกจัดระดับให้อยู่ใน Tier 3 ปีนี้มองในแง่ดี ก็จะได้กระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงตระหนักและจริงจังกับการแก้ปัญหา แต่ห่วงหากมีการระงับสินค้าส่งออกจากไทย.

พม.เผยไทยเสี่ยงถูกสหรัฐฯ ระงับความช่วยเหลือ และได้รับผลกระทบด้านการส่งออก เหตุแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ลดอันดับมาอยู่ที่ Tier 3... 13 มิ.ย. 2555 16:23 13 มิ.ย. 2555 19:12 ไทยรัฐ