วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ยกระดับโถส้วมเป็นแบบนั่งราบ รองรับผู้สูงอายุ

สธ.ยกระดับมาตรฐานโถส้วมไทยเป็นโถส้วมนั่งราบ รองรับสังคมสูงอายุ กันปัญหาปวดข้อเข่า...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.  นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเปลี่ยนโถส้วมจากชนิดนั่งยองเป็นโถส้วมชนิดนั่งราบ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวก สุขสบายขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าสถานบริการต่างๆ ที่ดำเนินการก่อนจะได้รับประโยชน์ก่อน โดยจะสำรวจไปยังสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และเชิญชวนให้ร่วมโครงการโดยความสมัครใจ ยังไม่บังคับ เชื่อว่าโครงการนี้เมื่อเป็นที่นิยมมีคนเปลี่ยนเป็นโถส้วมชนิดนั่งราบใช้มาก จะทำให้ราคาในตลาดลดลง

รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าคนไทยมีมาตรฐานในการใช้ส้วม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอให้เป็นทางเลือกให้กับสถานบริการต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำมัน แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ราชการต่างๆ รวมถึงบ้านประชาชน ในการปรับเปลี่ยนส้วมชนิดนั่งราบนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะหาวิธีให้ค่าใช้จ่ายถูกลง โดยประสานกับผู้ผลิต โถส้วมดังกล่าวนอกจากจะเหมาะกับผู้สูงอายุแล้ว ยังเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อเข่า ผู้มีน้ำหนักตัวมาก รวมทั้งผู้มีโรคประจำตัวบางโรค เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งการนั่งยองขณะปัสสาวะ หรืออุจจาระ จะทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะสมองอาจขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว อาจทำให้เกิดอาการมืดหน้าเป็นลม เกิดอุบัติเหตุได้ ฉะนั้น การนั่งส้วมนั่งราบจะปลอดภัยกว่า ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมอนามัย ให้ความรู้ประชาชน ในการใช้ส้วมให้เป็นและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการดูแลความสะอาดของส้วม ทั้งที่บ้านและสถานประกอบการ.

สธ.ยกระดับมาตรฐานโถส้วมไทยเป็นโถส้วมนั่งราบ รองรับสังคมสูงอายุ กันปัญหาปวดข้อเข่า... 11 มิ.ย. 2555 17:15 11 มิ.ย. 2555 19:00 ไทยรัฐ