วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อชง 'พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน' เป็นมรดกโลก

ไทยเตรียมชง “พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร” จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ปูทางเข้าพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.  นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะกรรมการมรดกโลก เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทย มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ต่อศูนย์มรดกโลกของยูเนสโก ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อที่ให้ได้รับการพิจารณาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคต

โดยขั้นตอนต่อจากนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนนี้ และเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว คณะทำงานจะได้ส่งใบสมัครผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์มรดกโลก โดยศูนย์รับพิจารณาเสร็จนำชื่อนี้ประกาศขึ้นเว็บไซต์ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น คาดว่าจะทันในช่วงประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-6 ก.ค. 2555 ที่เซนปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

นางโสมสุดา กล่าวอีกว่า สำหรับคุณค่าของพระบรมธาตุเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่องค์นี้ ที่เสนอเป็นมรดกโลกนั้น เข้าหลักเกณฑ์ข้อ 1, 2 และ 6 คือมีความโดดเด่นเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุประมาณ 700 ปี เป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของชาวพุทธตลอดมา มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ที่ยังคงอยู่ ประเพณี ความเชื่อ และงานศิลปกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นสากล โดยคณะทำงานของจังหวัดนครศรีฯ ได้นำแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในภูมิภาคใกล้เคียงมาเปรียบเทียบให้เห็นตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของศูนย์ ได้แก่ พระสถูปทาคาพา ถูปาราม ทรงกลมแบบลังกาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในนครอนุราธปุระศูนย์กลางทางศาสนาของศรีลังกา รุ่งเรืองเป็นเวลายาวนานถึง 1,300ปี “ในปีนี้เป็นปีฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวไทยพุทธ ที่พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ได้ถูกเสนอเข้าบัญชีรายชื่อเบื้องต้นต่อศูนย์มรดกโลก” นางโสมสุดา กล่าว.

ไทยเตรียมชง “พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร” จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ปูทางเข้าพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม... 11 มิ.ย. 2555 15:25 ไทยรัฐ