บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อชง 'พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน' เป็นมรดกโลก

ไทยเตรียมชง “พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร” จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ปูทางเข้าพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.  นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะกรรมการมรดกโลก เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทย มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ต่อศูนย์มรดกโลกของยูเนสโก ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อที่ให้ได้รับการพิจารณาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคต

โดยขั้นตอนต่อจากนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนนี้ และเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว คณะทำงานจะได้ส่งใบสมัครผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์มรดกโลก โดยศูนย์รับพิจารณาเสร็จนำชื่อนี้ประกาศขึ้นเว็บไซต์ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น คาดว่าจะทันในช่วงประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-6 ก.ค. 2555 ที่เซนปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

นางโสมสุดา กล่าวอีกว่า สำหรับคุณค่าของพระบรมธาตุเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่องค์นี้ ที่เสนอเป็นมรดกโลกนั้น เข้าหลักเกณฑ์ข้อ 1, 2 และ 6 คือมีความโดดเด่นเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุประมาณ 700 ปี เป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของชาวพุทธตลอดมา มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ที่ยังคงอยู่ ประเพณี ความเชื่อ และงานศิลปกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นสากล โดยคณะทำงานของจังหวัดนครศรีฯ ได้นำแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในภูมิภาคใกล้เคียงมาเปรียบเทียบให้เห็นตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของศูนย์ ได้แก่ พระสถูปทาคาพา ถูปาราม ทรงกลมแบบลังกาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในนครอนุราธปุระศูนย์กลางทางศาสนาของศรีลังกา รุ่งเรืองเป็นเวลายาวนานถึง 1,300ปี “ในปีนี้เป็นปีฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวไทยพุทธ ที่พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ได้ถูกเสนอเข้าบัญชีรายชื่อเบื้องต้นต่อศูนย์มรดกโลก” นางโสมสุดา กล่าว.