วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยหนอนกระทู้กล้าระบาดช่วงฝนตกเตือนชาวนาระวัง

เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเตือนเกษตรกรให้ระวังหนอนกระทู้กล้าระบาด ช่วงฝนตกและข้าวกำลังเจริญเติบโตดี เผยความเสียหายจะเกิดขึ้นภายใน 1-2 วัน แนะเกษตรกรหมั่นถางหญ้าตามคันนา...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2555 นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้จะพบว่าพี่น้องเกษตรกรได้ทำการหว่านข้าวหว่านกล้าในหลายพื้นที่กันบ้างแล้ว ประกอบกับมีฝนตกลงมา ทำให้ต้นกล้าข้าวได้รับน้ำและเจริญเติบโตเป็นอย่างดี ดังนั้น จึงฝากเตือนให้พี่น้องเกษตรกรหมั่นออกไปตรวจแปลงกล้าข้าวอย่างสม่ำเสมอด้วย เนื่องจากในสภาพอากาศเช่นนี้จะเหมาะกับการระบาดและขยายพันธุ์ของหนอนกระทู้กล้ามาก จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรระมัดระวัง เพราะหากหนอนกระทู้กล้ากัดกินต้นกล้าข้าวในนาแล้ว จะทำให้กล้าข้าวส่วนใหญ่เหลือแต่ตอ

ทั้งนี้ ลักษณะการทำลาย การระบาดของหนอนกระทู้กล้า จะทำความเสียหายในช่วงระยะต้นกล้า เพราะตัวหนอนเกิดเป็นจำนวนมาก และมีนิสัยชอบเดินทางเป็นกลุ่มคล้ายกองทัพ สามารถเข้าทำลายกล้าข้าวอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะเกิดในท้องที่เดิมๆ ซ้ำๆ กันทุกๆ 3-4 ปี ตัวหนอนเมื่อยังเล็กมองเห็นได้ยาก ในระยะแรกจะกัดกินผิวใบเมื่อโตขึ้นจะเริ่มกัดกินใบข้าวทั้งใบ เหลือไว้แต่ก้านใบโผล่อยู่เท่านั้น และจะกัดกินลำต้นกล้าระดับพื้นดิน ทำให้มีลักษณะเหมือนควายกิน ความเสียหายทั้งหมดอาจเกิดขึ้นภายใน 1-2 วันเท่านั้น

นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวว่า ตามปกติหนอนจะกัดกินข้าวในเวลากลางคืน ส่วนตอนกลางวันมักจะกินหญ้าตามคันนาก่อน แล้วจึงลุกลามเข้าไปในแปลงกล้า บางปีทำความเสียหายมากจนเกษตรกรไม่มีพันธุ์ข้าวจะปลูก การระบาดของหนอนชนิดนี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นในการทำนาหว่านน้ำ การระบาดของหนอนจะระบาดในพื้นที่กว้างขวาง ขณะที่ข้าวยังเล็ก รูปร่างลักษณะของหนอนกระทู้กล้า เมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 40 มิลลิเมตร ด้านบนของตัวหนอนมีสีน้ำตาลแก่ และมีลายตามความยาวของลำตัว 3 เส้น ด้านล่างของหนอนมีสีน้ำตาลอ่อน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีสีเทาปนน้ำตาล ความกว้างของปีกเมื่อกางออกประมาณ 35-40 มิลลิเมตร ชีพจักรของหนอนกระทู้กล้า แตกต่างกันไป ตามท้องที่มีรายงานพบว่าตัวเต็มวัยเพศเมีย วางไข่เป็นกลุ่มๆ ละ 15-20 ฟอง โดยไข่จะถูกวางที่ยอดอ่อนของข้าว ระยะไข่ 3-5 วัน อายุหนอนประมาณ 3 สัปดาห์ และระยะดักแด้ประมาณ 10 วัน

การป้องกันและกำจัด 1. ควรถางหญ้าบริเวณคันนาของแปลงกล้าให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะหนอนกระทู้กล้าชอบอาศัยกินหญ้าบริเวณคันนา เป็นอาหารก่อนที่จะแพร่ระบาด ลุกลามเข้าไปในแปลงกล้า 2. ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย หรือเชื้อบีที ฉีดพ่นให้ถูกตัวหนอน ใช้เวลา 2-3 วัน จึงตาย 3. ใช้สารสะเดาฉีดพ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งการกัดกินต้นข้าว เนื่องจากมีรสขม ยับยั้งการลอกคราบของหนอนทำให้ผลิตไข่ได้น้อยและยับยั้งการวางไข่ ปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม 4. วิธีกลโดยการกำจัดทำลาย หรือใช้สวิงโฉบ เพื่อลดปริมาณและไม่ให้ขยายพันธุ์ต่อไป 5. หากมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีให้ใช้สารเคมี คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 เปอร์เซ็นต์ EC) หรือคลอร์ไพริฟอส หรือมาลาไทออน 83 เปอร์เซ็นต์ EC อัตราตามฉลากแนะนำ.

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เตือนเกษตรกรให้ระวังหนอนกระทู้กล้าระบาด ช่วงฝนตกและข้าวกำลังเจริญเติบโตดี เผยความเสียหายจะเกิดขึ้นภายใน 1-2 วัน แนะเกษตรกรหมั่นถางหญ้าตามคันนา... 8 มิ.ย. 2555 12:42 ไทยรัฐ