วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเทพฯ ทรงเขียนภาพปิด 'ไตรภูมิพระร่วง' ฉบับ ร.9

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเขียนภาพปิด 'ไตรภูมิพระร่วง' ฉบับ ร.9 วรรณกรรมชิ้นเอกด้านพุทธศาสนาเรื่องแรกของไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในฐานะผู้อำนวยการโครงการสร้างสรรค์ภาพไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ว่า จากการที่ วธ. ดำเนินโครงการที่สำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม เพื่อนำมาใช้เป็นภาพประกอบหนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9 ขณะนี้การดำเนินงานเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้คัดลอกมาจากหนังสือไตรภูมิกถา หรือเป็นที่รู้จักในนามไตรภูมิพระร่วง บทพระราชนิพนธ์ของพญาลิไท กษัตริย์สมัยสุโขทัย เขียนขึ้นปี พ.ศ. 1888 เป็นเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนเป็นสิ่งจรรโลงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นับเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกด้านพุทธศาสนาเรื่องแรกของไทย และยังคงรักษาอยู่มาถึงปัจจุบัน

“สมัยก่อนมีการคัดลอกเผยแพร่ด้วยการวาด ต่อมาเมื่อมีแท่นพิมพ์ จะเน้นพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การคัดลอกด้วยมือ ด้วยการวาดจึงลดลงเกือบจะไม่มีเลย ผมจึงเกิดความเสียดายว่าประเพณีการคัดลอกหนังสือไตรภูมิ ประกอบกับช่างในสมัยรัชกาลที่ 9 ยังไม่เคยมีใครเป็นผู้จัดการอุปถัมภ์ให้เกิดขึ้นเลย ผมจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ศิลปินชั้นนำยุคนี้เขียนภาพไตรภูมิ อาทิ อ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ อ.ปัญญา วิจินธนสาร พร้อมลูกศิษย์อีกร่วม 20 ชีวิต ช่วยกันเขียนในภาพเดียวกัน ทั้งนี้ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งทรงเขียนภาพปิดในไตรภูมิพระร่วง ในวันที่ 21 พ.ค. นี้ ที่สำนักช่างสิบหมู่ ศาลายา จ.นครปฐม โดยจะถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์” ม.ร.ว.จักรรถ กล่าว

ด้านนายสมชาย เสียงหลาย ปลัด วธ. กล่าวว่า ภาพไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 จะมีขนาดความสูงประมาณ 16 เมตร กว้าง 3.20 เมตร จัดทำเป็นภาพประกอบหนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9 เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเขียนภาพไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ปรัชญาความเชื่อทางศาสนาที่มีมาแต่โบราณ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเขียนภาพปิด 'ไตรภูมิพระร่วง' ฉบับ ร.9 วรรณกรรมชิ้นเอกด้านพุทธศาสนาเรื่องแรกของไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... 17 พ.ค. 2555 15:48 17 พ.ค. 2555 20:26 ไทยรัฐ