วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้โอเน็ตจบช่วงชั้นกระทบเด็กเรียนอ่อน

สพฐ.เร่งสรุปเสนอ “ยิ่งลักษณ์” วอน ทปอ.ใช้ 7 วิชาสามัญแทนแอดมิชชั่น ชี้ใช้โอเน็ตจบช่วงชั้นกระทบเด็กเรียนอ่อน ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงนโยบายการนำผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น ป.6, ม.3, และ ม. 6 ปีการศึกษา 2555 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และตนได้รายงานให้ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ทราบแล้วว่า จะใช้ผลคะแนนโอเน็ตสัดส่วน 20% ในช่วงแรกซึ่งจะนำไปรวมกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ซึ่งจะไม่ได้นำผลแยกในแต่ละรายละวิชาเพราะดำเนินการปีแรก

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจะไม่มีผลกระทบในเชิงปริมาณกับนักเรียนส่วนใหญ่ แต่จะกระทบกับนักเรียนบางส่วนที่มีผลคะแนนโอเน็ตต่ำกว่าระดับพอใช้ โดยชั้น ป.6 กระทบจำนวน 1,200 คน ม.3 ประมาณ 900 กว่าคน และ ม.6 จำนวน 1,900 กว่าคนทั่วประเทศ แต่ก็ยังมีโอกาสแก้ตัว เพราะจะมีการช่วยเหลือเยียวยาจากโรงเรียน ส่วนกรณีที่ รมว.ศึกษาธิการจะให้นำผลการวัดประเมินผลระดับชาติ (National Test) หรือเอ็นทีมาเป็นองค์ประกอบการจบระดับชั้นที่ไม่ได้จัดสอบโอเน็ตนั้น ได้มอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ไปจัดทำข้อเสนอ ซึ่งต้องดูว่าแนวทางไหนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชั่นกลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมจะสรุปผลการดำเนินการระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อเสนอ ทปอ.ซึ่งมีแนวโน้มว่าในปีการศึกษา 2556 น่าจะดำเนินการต่อ ทั้งมีหลายฝ่ายเสนอให้ใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ แทนการสอบแบบวัดความถนัดทั่วไปหรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ส่วนกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันให้แยกข้อสอบแบบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น 3 วิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับ 7 วิชาสามัญ จึงมีการเรียกร้องให้นำ 7 วิชาสามัญมาใช้แทนแอดมิชชั่นนั้น ตนเห็นว่า การจะปรับเปลี่ยนแอดมิชชั่นขึ้นอยู่กับ ทปอ.

สพฐ.เร่งสรุปเสนอ “ยิ่งลักษณ์” วอน ทปอ.ใช้ 7 วิชาสามัญแทนแอดมิชชั่น ชี้ใช้โอเน็ตจบช่วงชั้นกระทบเด็กเรียนอ่อน ... 11 พ.ค. 2555 00:08 11 พ.ค. 2555 00:27 ไทยรัฐ