วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วงหญิงชนบท ซดน้ำเมาเกินครึ่ง เริ่มดื่มตั้งแต่อายุ 16

โดย

เอ็นจีโอ เผยหญิงชนบทซดน้ำเมาเกินครึ่ง เริ่มดื่มอายุ 16 ปี สัญญาณอันตราย พบเคยดื่ม แต่เลิกได้แค่ 14.6% ชี้ร้านค้าหน้าหมู่บ้านกลายเป็นสถานที่ยอดฮิต ไม่จำกัดเวลาซื้อขาย ด้าน "ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล" แนะ พม.-สธ.แก้โจทย์ผู้หญิงกับน้ำเมา เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ดึงกองทุนสตรีช่วย

วันที่ 9 พ.ค.บ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิขวัญชุมชน  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนา "สานพลังชุมชนเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรกลุ่มผู้หญิง" โดย นางสุภาพร ทองสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิขวัญชุมชน เปิดเผยถึงผลสำรวจการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มผู้หญิงในชุมชน ช่วงอายุ 25-60 ปี จาก 5 ตำบล 5 จังหวัดในภาคอีสาน จำนวน 400 ราย พบสัดส่วนของผู้หญิงที่ดื่มถึง 59.3% เคยดื่มแต่เลิกได้ แค่ 14.6% และไม่เคยดื่มเลย 26.1% นอกจากนี้ยังพบปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงดื่ม เพราะต้องการเข้าสังคม อยากลอง เพื่อนชวน และปัจจัยภายนอก คือ หาซื้อได้ง่าย ทุกหมู่บ้านไม่จำกัดเวลาในการซื้อขาย


กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมดื่มเบียร์ และเหล้าขาว มีพฤติกรรมการดื่มหนักในงานเลี้ยงสังสรรค์ และช่วงเทศกาลงานบุญประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ บุญบั้งไฟ นอกจากนี้ยังพบว่า 95.4% หาซื้อสุราจากร้านค้าในหมู่บ้าน สำหรับสถานที่ดื่มคือบ้านตนเอง 42.6% บ้านเพื่อนหรือญาติ 28.3% และที่ร้านค้า 23.8% ส่วนช่วงเวลาที่ดื่มคือ ช่วงหัวค่ำ เวลา 18.00 -21.00 น. และที่น่าตกใจ คือ กลุ่มผู้หญิงสูงอายุ ระหว่าง 50-60 ปี มีลักษณะดื่มประจำเช้าเย็นโดยที่ไม่ห่วงสุขภาพ

โดยนิยมดื่มมากที่สุด คือ สุราขาว 40 ดีกรี 63.0% รองลงมาคือ เหล้าดองยา 12.0% ในทางวิชาการพบว่า ปริมาณที่ร่างกายรับเอธานอลเข้าไปประมาณ 9.6 กรัมต่อวัน หรือคิดเป็นเอธานอล 3.5 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว มีโอกาสเป็นโรคสุราเรื้อรัง หรือการติดสุรา และคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 1-2 ขวดต่อวันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ส่วนผลกระทบที่มาจากแอลกอฮอล์ คือ เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุดถึง 47.7% เช่น มีปากเสียง ทะเลาะ ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว รองลงมา ผลกระทบด้านสุขภาพ 14.3%

ด้านนายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า การติดสุราของผู้หญิงส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาครอบครัวที่ผู้หญิงในชนบทไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกหรือมีบทบาทในสังคม ขาดการรับฟัง การดื่มในช่วงเทศกาลงานประเพณีต่างๆ จึงเหมือนเป็นพื้นที่ระบายหรือปลดปล่อย ซึ่งจะพบว่ามีการแสดงออกอย่างเต็มที่ในขณะที่ผู้หญิงในเมืองเองก็มีแนวโน้มในการดื่มสุรามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การตอบโจทย์การแก้ปัญหาผู้หญิงกับการดื่มสุราควรนำเอางานวิจัยมาเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ข้อเท็จจริงของปัญหา และสร้างเครือข่าย เพื่อการเข้าถึงปัญหาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกเหมือนที่เคยรณรงค์เลิกเหล้าในผู้ชาย ทั้งนี้การแก้โจทย์เพื่อหาพื้นที่บำบัดการติดสุราของผู้หญิงนั้น
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงสาธารณสุขจะต้องมีพื้นที่ที่รับฟังและสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะ และควรนำเรื่องกองทุนสตรีเป็นตัวช่วยหรือร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้หญิงกับการดื่มสุราไปพร้อมกับการสร้างอาชีพ นอกจากนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขก็ควรเข้าไปสร้างพื้นที่ให้กับผู้หญิงได้ระบายทุกข์ด้วย.

เอ็นจีโอ เผยหญิงชนบทซดน้ำเมาเกินครึ่ง เริ่มดื่มอายุ 16 ปี สัญญาณอันตราย พบเคยดื่ม แต่เลิกได้แค่ 14.6 % ชี้ร้านค้าหน้าหมู่บ้านกลายเป็นสถานที่ยอดฮิต ไม่จำกัดเวลาซื้อขาย ด้าน "ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล" แนะ พม.-สธ.แก้โจทย์ผู้หญิงกับน้ำเมา เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ดึงกองทุนสตรีช่วย 9 พ.ค. 2555 12:30 ไทยรัฐ