วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับสมัคร นศ.กยศ. 100 คนร่วมสร้างผู้ประกอบการใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่...

ด้วยในปีงบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์จำนวน 9 โครงการ คือ น้ำมันมะพร้าว บล็อกประสานสร้างบ้าน ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพาะเห็ดเมืองหนาวและเห็ดเมืองร้อน เซรามิก Tableware ผลิตภัณฑ์อาหารไฮไฟเบอร์ เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เวชสำอางและผลิตภัณฑ์โปรตีนธัญพืช โดย วว.ประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ โครงการละ 10-15 คน โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังจะจบการศึกษา (ทุกสาขาวิชา)
3. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจระหว่างเรียน หรือมาจากครอบครัวทำธุรกิจหรือค้าขายมาก่อน
4. มีภูมิลำเนาของผู้สมัครแต่ละโครงการปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ วว.ขอความอนุเคราะห์ คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจำนวน 150 คนโดย วว.จะทำการคัดเลือกนักศึกษาให้เหลือจำนวน 100 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการต่อไป.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่... 30 เม.ย. 2555 12:48 ไทยรัฐ