วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลื่อนแสดงมหรสพสมโภชหลังฝนเทมาอย่างหนัก

กรมศิลปากรเลื่อนแสดงมหรสพสมโภช  3 เวที หลังฝนเทมาอย่างหนัก แต่ยังแสดงโขนนางลอย หน้าพระเมรุ เริ่ม 22.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงาน เวลา 19.00 น. ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเสร็จสิ้น และเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้ประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จฯ ต้องหาที่หลบฝน ขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงปักหลัก เพื่อรอรับเสด็จฯ ในเวลา 22.00 น. ซึ่งจะมีการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจริง

ด้านนางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมง จึงส่งผลให้ต้องเลื่อนกำหนดการแสดงมหรสพสมโภช จากเดิมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จะเริ่มการแสดงมหรสพสมโภช ตามโบราณราชประเพณี ในเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน ทั้ง 3 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 ด้านสะพานพระปิ่นเกล้า มีการแสดงหนังใหญ่ และโขนหน้าจอ เรื่องรามเกียรติ์ เวทีที่ 2 ด้านศาลฎีกา การแสดงหุ่นกระบอก เรื่องพระอภัยมณี ตอน ศึกเก้าทัพถึงพบนางละเวง การแสดงละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 เรื่องศกุนตลา ตอน ท้าวทุษยันต์พบนางศกุนตลา การแสดงละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนพระสังข์หนีนางพันธุรัต ถึงพระสังข์พบพระมารดา และเวที 3 จะบรรเลงขับร้องโดยวงดนตรีสากล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมประชาสัมพันธ์และคณะนักร้องประสานเสียงสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ ส่วนการแสดงหน้าพระเมรุ จะแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด นางลอย โดยเริ่มเวลา 22.30 น. และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง.

กรมศิลปากรเลื่อนแสดงมหรสพสมโภช 3 เวที หลังฝนเทมาอย่างหนัก แต่ยังแสดงโขนนางลอย หน้าพระเมรุ เริ่ม 22.30 น. 9 เม.ย. 2555 20:27 ไทยรัฐ