วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้สรรพสามิตคุมเข้มขายเหล้าช่วงสงกรานต์

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า บุกสรรพสามิตร้องอธิบดี เช็กบิลร้านไม่มีใบอนุญาตฉวยโอกาสขายเหล้าในพื้นที่เล่นสงกรานต์ และแอบขายให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี  พบปีที่แล้ววางเกลื่อนสีลม-ข้างปั๊มริมถนน ทั้งตั้งโต๊ะ-รถเข็นขาย ขณะที่อธิบดี รับลูก สั่งคุมเข้ม หากพบจับดำเนินคดีทันที ...

เมื่อวันที่  3  เม.ย.  นายชัยณรงค์ คำแดง ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) พร้อมด้วย เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และภาคีเครือข่าย 7 องค์กร กว่า 30 คน เดินทางมายังกรมสรรพสามิตเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต  เพื่อขอให้มีนโยบายพิเศษแก้ปัญหาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่มีใบอนุญาตในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้พบปัญหาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีใบอนุญาตขาย โดยเฉพาะพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ อาทิ สีลม รวมถึงริมถนนใกล้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะมีรถติดหนักช่วงเดินทางขาออก เช่น เส้นสระบุรี ขึ้นแก่งคอย พบทั้งรถเข็น การตั้งโต๊ะ แช่ในลังน้ำแข็ง ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขาย ฝ่าฝืน พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ชัดเจน รวมทั้งฝ่าฝืนกฎหมายขายให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  และแม้แต่ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ซึ่งถูกประกาศเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า ก็ยังพบว่ามีความพยายามลักลอบเข้ามาแอบขายอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น เพื่อให้ผู้จำหน่ายปฏิบัติตามกฎหมาย จึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องต่อกรมสรรพสามิต ในการตรวจจับผู้ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาตในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ การขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี และขายนอกเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกฎหมายลูก ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงขึ้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย และค่าปรับต่างๆ ให้สูงขึ้น การเข้มงวดการออกใบอนุญาตขายชั่วคราว ประเภทที่ 5 และ 6 (ไม่เกิน 10 วัน) โดยเฉพาะการขายช่วงสงกรานต์ หรือพื้นที่สุ่มเสี่ยง ซึ่งผู้ขายต้องไม่ทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

ด้านนางเบญจา หลุยเจริญ  อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า  จะเร่งดำเนินการ ซึ่งขณะนี้กรมสรรพสามิตได้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 เตรียมนำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ให้กฎหมายสอดคล้องกันในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ได้เตรียมประชุมผู้บริหารของกรมสรรพสามิต เพื่อดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่จับตา และตรวจสอบร้านค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว หากพบว่าไม่มีใบอนุญาตขายเหล้า จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที.

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า บุกสรรพสามิตร้องอธิบดี เช็กบิลร้านไม่มีใบอนุญาตฉวยโอกาสขายเหล้าในพื้นที่เล่นสงกรานต์ และแอบขายให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี พบปีที่แล้ววางเกลื่อนสีลม-ข้างปั๊มริมถนน ทั้งตั้งโต๊ะ-รถเข็นขาย ขณะที่อธิบดี รับลูก สั่งคุมเข้ม หากพบจับดำเนินคดีทันที ... 3 เม.ย. 2555 17:30 3 เม.ย. 2555 20:48 ไทยรัฐ