วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สทศ.จัดสอบโอเน็ตรอบพิเศษ เอื้อผู้มีเหตุสุดวิสัยเข้าสอบ

สทศ.พิจารณาจัดสอบโอเน็ต ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษเพิ่มกรณีพิเศษ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน ส่วนหนึ่งที่เกิดเหตุสุดวิสัยในวันสอบ ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 3 เม.ย.55...

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555, มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สอบวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 และ มัยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น พบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบส่วนหนึ่งที่เกิดเหตุสุดวิสัยในวันสอบ ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้

ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีผลคะแนนสอบโอเน็ต นำไปใช้ในการสมัครเรียน สทศ. จึงพิจารณาจัดสอบโอเน็ต ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษเพิ่มขึ้น เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน โดยนักเรียนสามารถสมัครเข้าสอบได้ ด้วยตนเองที่ สทศ. หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้น และชำระค่าสมัครโดยใช้ตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายในนาม สทศ.ไปรษณีย์ราชเทวี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2555 โดยค่าสมัครสอบ ชุดวิชาละ 100 บาท

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นต้นไป และประกาศสนามสอบให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ สทศ.

วันสอบ
ป.6 และเทียบเท่า สอบวันที่ 10 เมษายน 2555,
ม.3 และ ม.6 สอบวันที่ 10-11 เมษายน 2555

ประกาศผล
โอเน็ต ป.6 ม.3 และเทียบเท่า ประกาศผลสอบวันที่ 28 เมษายน 2555
ม.6 และเทียบเท่า ประกาศผลสอบวันที่ 15 เมษายน 2555

สำหรับนักเรียนต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ได้ในวันที่ 17 เมษายน 2555 และเปิดดูกระดาษคำตอบ 19 เมษายน 2555 อย่างไรก็ตาม สทศ.จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ และมีเอกสารการสมัครถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น หากทำการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2217-3800  หรือ www.niets.or.th

สทศ.พิจารณาจัดสอบโอเน็ต ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษเพิ่มกรณีพิเศษ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน ส่วนหนึ่งที่เกิดเหตุสุดวิสัยในวันสอบ ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 3 เม.ย.55... 30 มี.ค. 2555 17:45 30 มี.ค. 2555 20:57 ไทยรัฐ