บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ลุยพัฒนาหน่วยบริการใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

สธ.เดินหน้านโยบายลดแออัด เร่งพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" ดูแลชาวบ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล เล็งเริ่มปีนี้ 1,228 แห่ง คาดปี 2556 ครบทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายระบบบริการปฐมภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับ ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง หรือ ศสม. ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมกว่า 700 คน และมอบนโยบายการพัฒนา รพ.สต.และ ศสม.

นายแพทย์สุรวิทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการสุขภาพ ขั้นปฐมภูมิ 2 หน่วย คือ รพ.สต.ซึ่งเป็นหน่วยบริการในระดับตำบล มี 9,750 แห่ง และ ศสม. ซึ่งให้บริการในชุมชนเขตเมืองจำนวน 228 แห่ง รวมทั้งหมด 9,978 แห่ง ให้เป็นหน่วยบริการคุณภาพ อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เน้นหนัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ดูแลหญิงตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับโรงพยาบาล 2.ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีประมาณ 4 ล้านคนทั่วประเทศ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ประเภทนอนพักฟื้นหรือนอนติดเตียงที่บ้าน เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ที่คาดว่าจะมีในชุมชนประมาณ 2 ล้านคน

และ 3.การลดจำนวนผู้เจ็บป่วย โดยระดมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่มีประมาณ 1 ล้านคน เร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สร้างสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่ คือ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคิวตรวจรักษาขณะนี้เฉลี่ยแห่งละ 1,500-2,000 รายต่อวันได้ ซึ่งร้อยละ 40 เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเมื่อระบบบริการที่หน่วยดังกล่าวมีความเข้มแข็ง เป็นที่เชื่อมั่นประชาชน มั่นใจว่า คิวบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลใหญ่จะสั้นลง ใช้เวลาตรวจรักษา รับยากลับบ้านรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง 50 นาที ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ ต้อกระจก จะรอคิวรักษาไม่เกิน 3 เดือน

นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า ภายใน 6 เดือนของปี 2555 นี้ จะพัฒนาสถานบริการดังกล่าว 1,228 แห่ง เป็นสถานบริการปฐมภูมิคุณภาพตัวอย่าง ประกอบด้วย รพ.สต.ขนาดใหญ่ ที่ดูแลประชาชนมากกว่า 8,000 คน จำนวน 1,000 แห่ง และ ศสม. 228 แห่ง โดยจัดแพทย์และมีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.สต. 1,000 แห่ง 1,000 คน พยาบาลเวชปฏิบัติ ทันตาภิบาล เครื่องมือจำเป็น ยารักษาโรคคุณภาพดี และใช้เทคโนโลยีสื่อสารเชื่อมโยงการให้คำปรึกษากับโรงพยาบาล เป็นช่องทางใหม่ให้ประชาชนได้พบแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรึกษาปัญหาการป่วย โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล สะดวกกว่าเดิม และจะขยายครอบคลุม รพ.สต.ที่เหลืออีก 8,750 แห่ง ภายในปี 2556 ซึ่งจากนี้ประชาชนไทยทุกครอบครัวจะมีหมอประจำครอบครัว ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งเป้าใน 2555 มุ่งหวังจะลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ ให้ได้ร้อยละ 50 ของที่เป็นอยู่ในขณะนี้ มั่นใจว่าภายใน 2556 จะสามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มอัตราการใช้บริการของประชาชนให้ได้ร้อยละ 60 และดูแลเยี่ยมบ้านประชาชนได้ร้อยละ 80 ส่วนผู้ป่วยทั้งโรคทั่วไป หรือโรคเรื้อรังที่ป่วยรุนแรง หรือมีอาการแทรกซ้อน จะมีระบบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล.