วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ลุยพัฒนาหน่วยบริการใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

สธ.เดินหน้านโยบายลดแออัด เร่งพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" ดูแลชาวบ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล เล็งเริ่มปีนี้ 1,228 แห่ง คาดปี 2556 ครบทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายระบบบริการปฐมภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับ ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง หรือ ศสม. ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมกว่า 700 คน และมอบนโยบายการพัฒนา รพ.สต.และ ศสม.

นายแพทย์สุรวิทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการสุขภาพ ขั้นปฐมภูมิ 2 หน่วย คือ รพ.สต.ซึ่งเป็นหน่วยบริการในระดับตำบล มี 9,750 แห่ง และ ศสม. ซึ่งให้บริการในชุมชนเขตเมืองจำนวน 228 แห่ง รวมทั้งหมด 9,978 แห่ง ให้เป็นหน่วยบริการคุณภาพ อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เน้นหนัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ดูแลหญิงตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับโรงพยาบาล 2.ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีประมาณ 4 ล้านคนทั่วประเทศ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ประเภทนอนพักฟื้นหรือนอนติดเตียงที่บ้าน เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ที่คาดว่าจะมีในชุมชนประมาณ 2 ล้านคน

และ 3.การลดจำนวนผู้เจ็บป่วย โดยระดมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่มีประมาณ 1 ล้านคน เร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สร้างสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่ คือ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคิวตรวจรักษาขณะนี้เฉลี่ยแห่งละ 1,500-2,000 รายต่อวันได้ ซึ่งร้อยละ 40 เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเมื่อระบบบริการที่หน่วยดังกล่าวมีความเข้มแข็ง เป็นที่เชื่อมั่นประชาชน มั่นใจว่า คิวบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลใหญ่จะสั้นลง ใช้เวลาตรวจรักษา รับยากลับบ้านรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง 50 นาที ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ ต้อกระจก จะรอคิวรักษาไม่เกิน 3 เดือน

นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า ภายใน 6 เดือนของปี 2555 นี้ จะพัฒนาสถานบริการดังกล่าว 1,228 แห่ง เป็นสถานบริการปฐมภูมิคุณภาพตัวอย่าง ประกอบด้วย รพ.สต.ขนาดใหญ่ ที่ดูแลประชาชนมากกว่า 8,000 คน จำนวน 1,000 แห่ง และ ศสม. 228 แห่ง โดยจัดแพทย์และมีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.สต. 1,000 แห่ง 1,000 คน พยาบาลเวชปฏิบัติ ทันตาภิบาล เครื่องมือจำเป็น ยารักษาโรคคุณภาพดี และใช้เทคโนโลยีสื่อสารเชื่อมโยงการให้คำปรึกษากับโรงพยาบาล เป็นช่องทางใหม่ให้ประชาชนได้พบแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรึกษาปัญหาการป่วย โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล สะดวกกว่าเดิม และจะขยายครอบคลุม รพ.สต.ที่เหลืออีก 8,750 แห่ง ภายในปี 2556 ซึ่งจากนี้ประชาชนไทยทุกครอบครัวจะมีหมอประจำครอบครัว ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งเป้าใน 2555 มุ่งหวังจะลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ ให้ได้ร้อยละ 50 ของที่เป็นอยู่ในขณะนี้ มั่นใจว่าภายใน 2556 จะสามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มอัตราการใช้บริการของประชาชนให้ได้ร้อยละ 60 และดูแลเยี่ยมบ้านประชาชนได้ร้อยละ 80 ส่วนผู้ป่วยทั้งโรคทั่วไป หรือโรคเรื้อรังที่ป่วยรุนแรง หรือมีอาการแทรกซ้อน จะมีระบบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล.

สธ.เดินหน้านโยบายลดแออัด เร่งพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" ดูแลชาวบ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล เล็งเริ่มปีนี้ 1,228 แห่ง คาดปี 2556 ครบทั่วประเทศ... 26 มี.ค. 2555 14:38 ไทยรัฐ