วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แฉ! ที่ดิน สปก.สระแก้ว มีนายทุนถือครองเกิน5แสนไร่

เกษตรกรสระแก้ว วอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. หลังมีนายทุนถือครองเกิน 500,000 ไร่...

นายอัมพร ขันทวีชัย หัวหน้าศูนย์เกษตรช่วยเกษตรจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า พื้นที่ ส.ป.ก.อำเภอวังน้ำเย็น รายชื่อผู้ถือครองสิทธิ์ในที่ดินมากกว่า 100,000 ไร่ ในเขตตำบลวังใหม่ ตำบลทุ่งมหาเจริญ ตำบลตาหลังใน ตำบลวังสมบูรณ์ ตำบลวังทอง และตำบลคลองหินปูน พื้นที่ ส.ป.ก.อำเภอเขาฉกรรจ์ รายชื่อผีนอมินี ถือครองแทนกว่า 50,000 ไร่ ในเขตตำบลทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลพระเพลิง ตำบลเขาสามสิบ และตำบลเขาฉกรรจ์

ส่วนในพื้นที่ ส.ป.ก.อำเภอคลองหาด รายชื่อถือครองแทนกว่า 20,000 ไร่ ในเขตตำบลคลองไก่เถื่อน ตำบลไทยอุดม ตำบลไทรเดียว ตำบลเขาเบญจขร ตำบลชับมะกรูด และตำบลคลองหาด

ด้านในพื้นที่ ส.ป.ก.อำเภอวัฒนานคร รายชื่อผู้ถือครองแทน สค.1 นส.2 ได้ออกโฉนด นส.3 ก. มีมากกว่า 200,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลหนองแวง ตำบลผักขะ ตำบลท่าเกวียน ตำบลหนองน้ำใน ตำบลหนองหมากฝ้าย ตำบลช่องกุ่ม ตำบลแชร์ออ ตำบลหนองตะเคียนบอน ตำบลห้วยโจด โดยมีนายทุนใหญ่

สำหรับในพื้นที่อำเภอตาพระยา เป็น ส.ป.ก. 400,000 ไร่ รายชื่อผู้ถือครองแทนในพื้นที่ตำบลโคคลาน ตำบลทัพราช ตำบลตาพระยา ส.ป.ก.ทับซ้อน สค.1 นส.2 พื้นที่ ส.ป.ก.อำเภอโคกสูง มีนอมินีถือครองแทน กว่า 30,000 ไร่ ในพื้นที่เชิงเขาอีด่าง ดงคูน-อ่างศิลา ในเขตตำบลหนองม่วง ตำบลหนองแวง ตำบลโคกสูง

ส่วนในพื้นที่อื่น ซึ่งเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ด้านอำเภออรัญประเทศ รายชื่อถือครองแทนกว่า 20,000 ไร่ มีพื้นที่ตำบลหนองสังข์ ตำบลป่าไร่ ตามแนวถนนศรีเพ็ญมีการชื้อขายที่ดินชาวบ้าน ของผู้นำท้องถิ่น ขอให้รื้อระบบใหม่ทั้งหมดเรียกคืนให้เกษตรกรทั้งหมด เพราะนายทุนไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรดังกล่าว.

เกษตรกรสระแก้ว วอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. หลังมีนายทุนถือครองเกิน 500,000 ไร่... 25 มี.ค. 2555 17:56 ไทยรัฐ